نویسنده (های) وبلاگ سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi
آرشیو وبلاگ
      نسخه شناسی و معرفی کتاب codicology and book reviews ()
دستورالعملی به فارسی برای رنگ کردن کاغذ نویسنده: سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi - دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩۳

 

فرانسیس ریشار

ترجمه : سیدمحمدحسین مرعشی

بر روی برگ بدرقه نسخه‌ای فارسی از کتابخانه ملی فرانسه دستورالعملی وجود دارد که در سال­های پایانی سده دهم هجری در امپراتوری عثمانی نسخه‌برداری شده است. این دستورالعمل‌ که شیوه‌های مختلف رنگ‌آمیزی کاغذ به رنگ‌های مختلف است با روشی نگاشته شده که رمزگشایی آن دشوار می­نماید.

این دستورالعمل که با شیوه‌های رنگ‌آمیزی پارچه تفاوت دارد و در پایان سده نهم هجری کاربرد داشته و ظاهراً در هیچیک از رساله فارسی شناخته شده وجود ندارد.

اهمیت یادادشت‌های کوتاه آغاز و پایان نسخه‌های خطی بر همگان آشکار است. حتی اگر یادادشت های صفحات آستر و بدرقه نسخه باشد که دقیقاً پس از پایان نسخه‌برادری،بیشتر به دلیل تعمیر صحافی یا مرمت مجلد بدان افزوده می‌شد، اغلب دارای نوشته‌هایی است که برای سالیابی نسخه و مالکان یا خوانندگان آن، قابل استفاده است. بدین قرار، در این صفحات، سیاه مشق یا طرح­های اولیه، نشان مالکیت - که گاه با نقش مهر همراه است، شعر، دعا، تاریخ وقایع متفرقه (تولد، حوادث تاریخی) و چکیده‌هایی از تذکره‌ها، نسخه‌های دارو، یادداشت‌های قیمت یا سیاهه‌ها کتابخانه‌ها مشاهده می­کنیم.

این‌گونه نوشته­ها و یادادشت‌های گوناگون، معمولا در فهرست های نسخه های خطی  درج می‌شوند. گاه نیز متأسفانه به قدر کافی بدان­ها پرداخته نمی‌شود. برخی از این یادادشت‌ها برای تاریخنگاران بسیار مفیدند و ارزش آنها بسیار فراتر از بررسی ساده در ارائه یک متن مکتوب است.

نظر به اینکه دستور العمل تهیه داروهای چشم­درد، دندان­درد و یا ترکیباتی با خواص مختلف در برگ‌های آستر و بدرقه نسخه‌ها بسیارند، نظر مطالعه کنندگان را در اینجا به یکی از دستورالعمل های بسیار شاذ و پر اهمیت مورد تحقیق در زمینه یکی از عناصر اصلی نسخه خطی، یعنی کاغذ، جلب نماییم.

نسخه 1787 مخزن افزوده کتابخانه ملی فرانسه (Blochet / 1464;248-249)، در قطع کوچک (5/17×5/12)، در سال 1912 به تملک ارنست لورو / Ernest Leroux، کتابفروش پاریسی درآمده و مشخص نیست پیش از آن به کدام مجموعه تعلق داشته است. این نسخه، ناشناخته و بی‌تاریخ است اما می‌توان تاریخ تولید آن را پایان سده نهم هجری برآورد کرد. در برگ‌های 3پ و 195 نسخه، معیار جمالی و مفتاح ابواسحاق شمس فخری اصفهانی کتابت شده است. جدول‌های زرنگار، چهار سرلوح مذهّب در ابتدای چهار فنّ )یا فصل( کتاب از ویژگی‌های هنری نسخه‌پردازی عثمانی در پایان دوران سلطان محمد ثانی‌(1418م) یا دوره بایزید ثانی (1812 – 1481) است.

کاغذ مورد استفاده در این نسخه، شرقی است و دارای ته خط های عمودی سه تایی، و ترکیب ده نیم‌برگ (از گونه پنج برگی) است. جزوها، به غیر از جزو پایانی که چهار برگی است. صحافی نسخه، فرنگی و متأسفانه در تاریخی بسیار متأخّر بازسازی شده امّا در منشأ عثمانی آن نمی‌توان تردید کرد.

ظاهراً، این نسخه تا سده گذشته، در امپراتوری عثمانی بوده، زیرا نقش مهرهای موجود در کتاب، متعلق به یکی از آخرین مالکان کتاب، محمدطاهر، با تاریخ 1268 قمری (1851 میلادی) است. در برگ 3، نشان مالکیت مالکی پیشین تراشیده شده و تنها آخرین جزء نام او: [...] نقشبندی، قابل تشخیص است.

سومین مالک، سیف‌الدین، نیز نشان مالکیت خود را بر برگ 195 گذارده است. او  باید همان سیف‌الدینی باشد که نقش مهر بیضی شکل او که قسمت  بزرگی از عبارت دعایی آن پاک شده، در برگ 195 دیده می‌شود. تاریخ مهر، بر اساس شکل آن، احتمالاً باید  اواخر سده شانزدهم یا سده هفدهم باشد.

به نظر می‌رسد، دو رباعی فارسی برگ 195پ به قلم همین سیف‌الدین باشد. یکی یادآور مقامات و دیگری الگوی آوازی (Avaza) است. به احتمال فراوان دو یادداشت مختصری که به طور اریب، در رو و پشت برگ 197 نوشته شده،  بدون شک به قلم اوست. در هر حال، به نظر می‌رسد کاری معاصر باشد در پشت برگ 197 این متن نوشته شده است:

«طریق رنک کردن کاغذ زاغ سفید را سلایه کردن بآب اندازد کاغذ را بآب زاغ بکشند بعد از آن بخشکانند و رنک را کوفته در میان دیک یا قزانچه بریزد و آب نیز بریزد و بسیار بجوشاند چه قدر بیش جوشد خوش رنک میشود بعد از آن آب را صاف کنند کرم کرم کاغذ را در میان آب اندازد بجنباند بعد ازو بردارد و بخشکاند و بعد ازو آهار کند کاغذ سبز کل زنبق را کوفته و آبش را صاف کرده و زنکار را صلایه کرده بآن آب ریزد و کاغذ را بآن آب بکشد بعد از آن بخشکاند کاغذ زرد آب کل اصفهانی کرفته کاغذ را بآب زاغ بکشند و در میان او بجنبانند.»

 در روی همین برگ 197، این یادادشت همچنان با همان قلم ادامه می‌یابد:

«رنک ارغوانی زاغ سفید را سلایه کرده [... آن؟] به یکمن آب زده کاغذ را فرو برده خشک کنند بغمی سرخ را کوفته خیسانیده یک شبانه‌روز بغوام آرند رنک بنفش بطریق مذکور بزغاب کشیده و بغمی بنفش سلایه نموده بغوام آرند کاغذ را بکشند رنک سبز[ه][1] زنبق کبود را کرفته بآب او یکمن آب او را یک مثقال [و] نیم زنکار سلایه نموده داخل کنند رنک نارنجی بزغاب کشیده زنجه چوب را سلایه  نموده بقوام آرند بزردآب کل اسفهان بکشند والسلام و الرعایت[2]

در برگ 197، عددهایی نوشته‌ شده که هریک از آنها معادل یک حرف به شمار می آیند. این نسبت ارزش گذاری بر اساس نظامی است که ژرژ ایفره (Georges Ifrah, 1996: II, 270 – 271) مطابق نسخه‌ خطی دیگر، آنها را توصیف کرده، اما تفسیرهای او بسیار فرضی است. بدین قرار کلمه «رنگ» را با 2، 5، 2 نشان داده‌اند: بدین صورت که به ترتیب روی اولین عدد، دو نقطه به صورت افقی و روی هر یک از دو حرف بعد یک نقطه قرار داده شده و کلمه «بنفش» را با اعداد 2، 5، 2،‌2،‌ 5،‌ 8،‌ 3، روی عدد  اوّل دو نقطه افقی و روی اعداد دوم، سوم، پنجم و ششم یک نقطه و روی عدد آخر سه نقطه مثلثی شکل گذارده شده است. غلط‌های املایی فارسی بسیارند. به نظر نمی‌رسد این دو متن کوتاه، چکیده نسخه برداری شده از رساله های فارسی باشند، اما ممکن است نسخه برداری عثمانی، آشنا با این نظام عددی که همچنان در سده‌های شانزدهم و هفدهم، در محاسبات و امور دیوانی، کاربرد داشته، آن را از متنی برداشته باشد. اما هنوز برای ما معلوم نیست به چه دلیل مالک نسخه (یا این نسخه‌برادر حرفه‌ای؟‌) به فنون رنگ‌آمیزی کاغذ علاقه داشته است.

ترجمه (در اغلب موارد با گمان) این متن کوتاه می‌تواند چنین باشد.

[گ . 197پ] روش رنگ کردن کاغذ: زاغ سفید را کوبیده در آب ریخته، کاغذ را در آن پهن کنند. بگذارند تا خشک شود. رنگ کوفته را در میان دیگ یا قزقانچه ریخته و آب نیز بریزند. بسیار بجوشانند هر چه بیشتر بجوشد، رنگ خوشتر شود. سپس آب را در حالی که کاملاً داغ است صاف کرده کاغذ را در میان آن غوطه‌ور کنند و آن را تکان دهند. سپس کاغذ را بیرون کشیده، آن را خشک کنند سپس آهار کنند.

کاغذ سبز، گل زنبق را بکوبند و آب آن را صاف کرده، زنگار کوبیده شده را در این آب ریزند، کاغذ را در آن پهن کنند و سپس خشک نمایند.

کاغذ زرد (یا به رنگ زردآب)  با گِل اصفهانی‌[ساخته می‌شود] (اگر گُل اصفهانی بخوانیم، ممکن است گل قرطم اصفهانی باشد) کاغذ را در محلول آب زاغ غوطه‌ور ساخته، حرکت دهند.

[برگ 197] «برای رنگ ارغوانی، پس از ساییدن زاج سفید [...] آن را در یک من[3] آب می ریزیم، کاغذ را در آن غوطه ور می کنیم و می گذاریم تا خشک شود. پس از کوبیدن بقم سرخ، یک شبانه روز آن را می خیسانیم و میگذاریم قوام آید.

برای رنگ بنفش، همانطور که گفته شد، [کاغذ] را در زگاب[4] غوطه ور کرده، محلولی غلیظ از بغم بنفش ساییده شده، ساخته، کاغذ را در آن غوطه ور می کنیم.

برای رنگ سبز، زنبق کبود را گرفته، یک من آب، یک مثقال و نیم زنگار ساییده شده به آب آن می افزاییم و هم می زنیم؟.[5]

رنگ نارنجی: [کاغذ] را در زگاب فرو می بریم، زُنجه چوب ساییده شده را غلیظ کرده در زردآب گل اصفهان [یا گل قرطم اصفهانی] غوطه ور می کنیم. درود و ملاحظه.

این دستورالعمل ها، با آنکه رمزگشایی شان دشوار است، اما خالی از فایده نیستند. در ضمن، با وجود کوتاهی می­توانند به مدارک مورد مطالعه و انتشار یافته ایو پورتر/ Yves Porter (1992: 42-51)  اضافه شود و اطلاعات ما را در زمینه فنون هنر کتاب، کامل کند. در واقع، متن­هایی از این گونه، بسیار اندکند.

خواندن و یافتن معنای برخی کلمه ها یا اصطلاحات مانند زگاب، زُنجه چوب، گُل یا گل اصفهان(ی) دشواری هایی ایجاد می کند. در مورد اخیر، برای فهم معنای کل اصفهانی، به جای واژه دور از ذهن گِل اصفهانی (terre de Cimolée) که کاربرد آن در اینجا بعید می نماید واژه گُل اصفهانی - گُلی در رنگرزی، برای گرفتن رنگ زرد- را بیاوریم. می­توان چنین انگاشت شیوه ای کوتاه نویسی برای واژه گل کاجره اصفهانی (fleur de carthame d’Isphahan)، همان گل قرطم باشد.

در عین حال، در این دستورالعمل به وضوح مشاهده می شود که زاج یا زاغ به عنوان دندانه (ماده تثبیت رنگ) به کار می رود. با تثبیتی این چنین، همه الیاف کاغذ به بهترین صورت رنگ می پذیرد.

 درباره رنگها بسیار واضح و روشن سخن گفته شده است. برای نمونه رنگ سبز که داخل دیگ ساخته می شود و مدتی طولانی جوشانده می شود.

البته آهار نشاسته پس از رنگ شدن و خشک شدن کامل کاغذ صورت می پذیرد. در اینجا تنها پنج دستورالعمل رنگ آمیزی دیده می شود. دستورالعمل ساختن رنگ سبز که ماده اصلی آن زنبق کبود و زنگار با اندکی تفاوت، دوبار تکرار شده است.

رنگ زردآب، با گل بغم (اگر کلمه «کل» در متن اصلی را گُل بخوانیم) ساخته می شود. اما دستورالعمل چندان واضح نیست.

قابل توجه آن که در اینجا هیچ ذکری از رنگ شدن کاغذ با زعفران به میان نیامده است.

از گل اصفهان (بغم، بقم)، همانطور که انتظار می رود، برای تهیه رنگ ارغوانی استفاده می شود (م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، 1372، 509) – رنگی که با قرار گرفتن در معرض هوا به رنگ قرمز در می آید. برای تهیه کاغذ بنفش نیز از این روش استفاده می شود، احتمالا با استفاده از دندانه گِل پاک (آلومین). رنگ نارنجی از مخلوط گُل اصفهان (زرد بغم) و صمغی چوبی (زنجه چوب) به عمل می آید.

مقایسه این دستورالعمل ها با برخی دستورالعمل ها در دارونامه ها متاخر وجود دارد بسیار جالب توجه خواهد بود. در این دارونامه ها نیز روش رنگ کردن انواع پارچه ها، در ایران عصر صفوی[6] یا هند دوران گورکانیان، آورده شده است. شاید بشود این مطالب پراکنده را به شکلی تصحیح و تکمیل نمود.  

 

Bibliographie

Blochet, E., 1934, catalogues des manuscrits persans de la Bibliothèque nationale, Paris, Bibliothèque nationale, vol. IV, IV + 484 p.

Ifrah, G., 1994, Histoire Universelle des chiffres, Paris, Laffont, II,1010 p. (à la page 271 l'auteur reproduit une page de manuscript oû ce systeme est expliqué).

م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، ک‍ت‍اب‌آرای‍ی‌ در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ رس‍ائ‍ل‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌، م‍رک‍ب‌س‍ازی‌، ک‍اغ‍ذگ‍ری‌، ت‍ذه‍ی‍ب‌ و ت‍ج‍ل‍ی‍د. ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌ ن‍ظام‌ ک‍ت‍اب‌آرای‍ی) .– م‍ش‍ه‍د: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۲. (نود و یک + 1048)

Porter, Y., 1992, Peinture et art du livre. Essai sur la literature technique indo – persan, Paris – Téhéran, Institut français de recherche en Iran (Bibliothèque iranienne, no 35), 246 p.

Tureyya, M., 1971, Sicill-i Osmani, Westmead, Gregg International Publishers (reprint de l'édition d'Istanbul, 1308-1315/1890-1897), t. III, 621 p.

 

 [1] نویسنده مقاله، در اینجا حرف «ه» را به متن اصلی افزوده است(؟).

[2] والدعا

[3] نویسنده، واحد اندازه گیری وزن «من» را، با تردید، «سه» معنا کرده است. (مترجم)

[4] نویسنده این واژه را محلول زاج ترجمه کرده است. با توجه به آنکه اصطلاح زگاب، در متون فارسی وجود دارد (رک. فرهنگمعین)، صحیح تر آن است که واژه به کار رفته در متن را بیاوریم. (مترجم)

[5] ترجمه این عبارت به فرانسه، که برای نویسنده مقاله نیز علامت سؤال داشته، چندان واضح نیست. این عبارت، در متن اصلی روشنتر است: «بآب او، یکمن آب او را ، یک مثقال نیم زنگار سلایه نموده، داخل کنند» که به فارسی امروز می توان چنین نوشت: به آب آن، برای هر یک من آب، یک مثقال و نیم زنگار ساییده شده می افزاییم.

[6] برای نمونه، در حاشیه های برگ های 2پ  به بعد نسخه Suppl. Persan 341 کتابخانه ملی فرانسه، که رونوشتی است از رساله­ای پزشکی، به زبان فارسی، به تاریخ 1063 ق، دستورالعمل های کوتاهی درباره رنگ آمیزی با نیل و غیره آمده است.

 

  نظرات ()
مقالاتی درباره غزالی نویسنده: سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi - سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢

 

Title: A select bibliography of writings by and

about al-Ghazali in English

Author: Kabir Khan

Individuals' Name: Khan, Kabir

Source : Islamic Culture, 70 iv, 1996 p.83-100.

Subject: Enumerative bibliography Works by or

about individuals

Bibliography

Bibliography, individuals

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Al-Ghazali's "spiritual crisis"

reconsidered

Author: Abu-Sway, Mustafa Mahmoud

Source : Al-Shajarah, 1 i-ii, 1996 p.77-94.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: Al-Ghazzali

Author: Campanini, M.

Author: Hossein , Seyyed

Author: Leaman , O

Source : History of Islamic philosophy. Routledge

History of World Philosophies, London: Routledge , 1996 p.258-274.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: Anonymous (c.1900): In praise of the Sufi

text Hidayatus salikin

Author: Braginsky , V. I.

Author: Two: , Volume

Individuals' Name: `Abd al-Samad al-Palimbani

Source : Qasida poetry in Islamic Asia and Africa.

Studies in Arabic Literature, Leiden: Brill , 1996 p.316-319;463-464.

Title: Ghazali and Averroes on meaning

Author: Leaman, O.

Source : Al-Masaq, 9, 1996-97 p.179-189.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: Ghazali and Averroes on meaning

Author: Leaman, O.

Source : Al-Masaq, 9, 1996-97 p.179-189.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Epistemology

 

 

 

Title: Ghazali and the Ash`arites

Author: Leaman, O.

Source : Asian Philosophy, 6 i, 1996 p.17-27.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Ash`aris

 

 

 

Title: Ghazali and the Ash`arites

Author: Leaman, O.

Source : Asian Philosophy, 6 i, 1996 p.17-27.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: Ibn Tufayl on Ibn Sina and al-Ghazzali's

views (an evaluation of some aspects of

Ibn Tufayl's thought)

Author: Hawi, Sami S.

Individuals' Name: Ibn Tufayl, Abu Bakr Muhammad

Source : Iqbal Review, 37 i, 1996 p.101-119.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: L'interdit d'expression: Salima Ghezali

Author: Jolivalt, J-F.

Individuals' Name: Ghezali, Salima

Source : Integrismes, Algerie, jusqu'ou peut-on

comprendre Nouveaux Cahiers du Sud, La Tour d'Aigues: L'Aube , 1996

p.103-111.

Subject: Algeria Politics and current affairs

Censorship

Women

Women, Algeria

Newspapers and journalism

Newspapers and journalism, Algeria

Algeria

 

 

 

Title: Logic in al-Ghazali's theory of certitude

Author: Zaidi bin Ismail, Mohd

Source : Al-Shajarah, 1 i-ii, 1996 p.95-125.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

Logic

Epistemology

 

 

 

Title: The unifying thread: intuitive cognition

of the intellect in al-Farabi,

al-Isfahani and al-Ghazali

Author: Mohamed, Yasien

Individuals' Name: Farabi, Abu Nasr Muhammad al-

Source : Journal of Islamic Science, 12 ii, 1996 p.27-47.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

 

 

 

Title: The unifying thread: intuitive cognition

of the intellect in al-Farabi,

al-Isfahani and al-Ghazali

Author: Mohamed, Yasien

Individuals' Name: Farabi, Abu Nasr Muhammad al-

Source : Journal of Islamic Science, 12 ii, 1996 p.27-47.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Epistemology

 

 

 

Title: Ayyam min hayati: the prison memoirs of a

Muslim sister

Author: Cooke, M.

Individuals' Name: Ghazali, Zaynab al-

Source : Journal of Arabic Literature, 26 i-ii, 1995 p.147-164.

Subject: Egypt History Since 1952

Egypt

Egypt, 1952-

Biography and autobiography (Muslim)

Women

Women, Egypt

Fundamentalism and revivalism

Fundamentalism and revivalism, Egypt

 

 

 

Title: Sense-mind relationship in Ghazali's

epistemology (part II)

Author: Bin Isma`il, Muhammad Zaidi

Source : Iqbal review, 36 1, 1995 p.35-54.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Epistemology

Philosophy

 

 

 

Title: The glimpse: the inner teaching of Abu

Hamid Muhammad al-Ghazzali's Mishkat

al-anwar (the niche for lights)

Author: Dougan, Abdullah

Individuals' Name: Ghazali, Abu Hamid al-, Auckland: Gnostic Press, 1995 pp.75.

Subject: Religion

Religion, Sufism Individual Sufi masters

and saints and their cults

Sufism

Sufism, literature

 

 

 

Title: The nature of human disposition:

al-Ghazali's contribution to an Islamic

concept of personality

Author: Ali, Abbas Husein

Source : Intellectual Discourse, 31 i, 1995 p.51-64.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Psychology

Philosophy

 

 

 

Title: The views of al-Ghazali on poverty and

abstinence and the lessons to be learnt

Author: Gusau, Sule Ahmed

Author: Abdullahi, Hussainatu

Author: 3, Vol

Source : Readings in Islamic economics., Sokoto: Department of Economics, Usmanu

Danfodiyo University, 1995 p.124-146.

Subject: Economics

Economics, Theoretical Economic theory;

Islamic economic system and principles

Economic theory

 

 

 

Title: Al-Ghazali and the Ash`arite School

Author: Frank, R. M.

Source : Duke Monographs in Medieval and

Renaissance Studies, Durham (USA): Duke University Press ,

1994 pp.151.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Ash`aris

Theology

 

 

 

Title: Das Grab des Seyhu 'l-Islam Magdu 'd-Din

Abu 'l-Futuh Ahmad Gazzali in Qazwin

Author: Schafiyha, Ahmad

Individuals' Name: Ghazali, Abu 'l-Futuh Majd al-Din Ahmad

al-

Source : Oriens, 34, 1994 p.348-353.

Subject: Epigraphy Turkey; Balkans; Caucasus;

Iran; Afghanistan; Central Asia

Iran

Iran, 12th century

Iran

Iran, 1979-

Epigraphy

Mosques

Mosques, Iran

Funerary customs

Funerary customs, practices and

monuments, Iran

Architecture

Architecture, Iran

 

 

 

Title: Etre journaliste en Mediterranee

Author: Brown , Kenneth

Author: Davis Taieb , H.

Author: Gabetta , C.

Author: Ghazali Harb , Osama el

Individuals' Name: Harb, Osama el Ghazali

Source : Mediterraneennes Hors-Serie, Paris: Association

Mediterraneennes/Mediterraneans , 1994

pp.190.

Subject: Politics

Politics, Mass media broadcasting) Muslim

media

Newspapers and journalism

Newspapers and journalism, Middle East

(general)

 

 

 

Title: Forandring och kontinuitet: Al-Ghazalis

politiska omsvangning

Author: Fazlhashemi, Seyyed Mohammad

Source : Acta Universitatis Umensis: Umea Studies

in the Humanities, Umea: Umea Universitet , 1994 pp.304.

Subject: Political thought and ideology

Political thought and ideology, Classical

and mediaeval

Political theory and ideology

Political theory and ideology, classical

and mediaeval

 

 

 

Title: Friendship with God in al-Ghazali and

Aquinas

Author: Burrell, D. B.

Author: S, L.

Source : The changing face of friendship. Boston

University Studies in Philosophy and

Religion, Notre Dame (USA): University of Notre

Dame Press , 1994 p.43-56.

Subject: Religion

Religion, Sufism

Sufism

Sufism, early

Christianity

Christianity, comparative

Theology

 

 

 

Title: Ghazali's chapter on divine power in the

Iqtisad

Author: Marmura, M. E.

Source : Arabic Sciences and Philosophy, 4 ii, 1994 p.279-315.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Ash`aris

 

 

 

Title: Imam Ghazali's cosmology reconsidered

with special reference to the concept of

jabarut

Author: Nakamura, K.

Source : Studia Islamica, 80, 1994 p.29-46.

Subject: Science Astronomy

Cosmology

 

 

 

Title: Sense-mind relationship in Ghazali's

epistemology (part 1)

Author: Bin Isma`il, Muhammad Zaidi

Source : Iqbal review, 35 iii, 1994 p.81-103.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Epistemology

Philosophy

 

 

 

Title: Some aspects of al-Ghazali's views on

beauty

Author: Hillenbrand, C.

Author: C , J

Source : Gott ist schon und Er liebt die

Schonheit. God is beautiful and He loves

beauty. Festschrift fur Annemarie

Schimmel zum 7.April 1992 ... Festschrift

in honour of Annemarie Schimmel presented

... on April 7, 1992., Bern: Lang, 1994 p.249-265.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: The development in al-Ghazali's

epistemology

Author: Abu-Sway, Mustafa Mahmoud

Source : Intellectual Discourse, 2 ii, 1994 p.167-176.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Epistemology

Theology

 

 

 

Title: Zaynab al-Ghazali: saint or subversive?

Author: Cooke, M.

Individuals' Name: Ghazali, Zaynab al-

Source : Die Welt des Islams, 34 i, 1994 p.1-20.

Subject: Egypt History Since 1952

Egypt

Egypt, 1952-

Egypt

Egypt, 1900-52

Women

Women, Egypt

Fundamentalism and revivalism

Fundamentalism and revivalism, Egypt

Saints

Ikhwan al-Muslimun, al-

Ikhwan al-Muslimun, al-

Muslim Brethren

Biography and autobiography (Muslim)

 

 

 

Title: Abu Hamid al-Ghazali's esoteric exegesis

of the Koran

Author: Heer, N.

Author: Lewisohn, L.

Source : Classical Persian Sufism: from its

origins to Rumi., London: Khaniqahi Nimatullahi

Publications, 1993 p.235-257.

Subject: Religion Qur'an studies; tafsir

Qur'an and Qur'anic studies

Sufism

Sufism, Iran

 

 

 

Title: Al-Ghazali ed Anselmo: elementi di

confronto

Author: Campanini, M.

Source : Rivista di Storia della Filosofia, 48 iii, 1993 p.611-623.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: Al-Ghazali's evaluation of Abu Yazid

al-Bistami and his disapproval of the

mystical concepts of union and fusion

Author: Abul Quasem, Muhammad

Individuals' Name: Bistami, Abu Yazid al-

Source : Asian Philosophy, 3 ii, 1993 p.143-164.

Subject: Religion

Religion, Sufism Individual Sufi masters

and saints and their cults

Sufism

Sufism, general

 

 

 

Title: Al-Ghazali's supreme way to know God

Author: Abrahamov, B.

Source : Studia Islamica, 77, 1993 p.141-168.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: Causality then and now: Al Ghazali and

quantum theory

Author: Harding, K.

Source : American Journal of Islamic Social

Sciences, 10 ii, 1993 p.165-177.

Subject: Science Physics

Physics

 

 

 

Title: Ibn Rushd's response to Al-Ghazali's

refutations of the philosophers'

conception of an agent in the theory of

emanation

Author: Hussain, Mohammed Yusoff

Individuals' Name: Ibn Rushd

Source : Hamdard Islamicus, 16 ii, 1993 p.25-39.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: Islamischer Fundamentalismus und

Frauengluck: die Agypterin Sainab

al-Ghasali als Propagandistin

fundamentalistischer Sozialethik

Author: Walther, W.

Author: Pahnke, D

Individuals' Name: Ghazali, Zaynab al-

Source : Blickwechsel: Frauen in Religion und

Wissenschaft., Marburg: diagonal-Verlag, 1993 p.273-297.

 

Subject: Egypt Sociology

Fundamentalism and revivalism

Fundamentalism and revivalism, Egypt

Women

Women, Egypt

Egypt

Egypt, 1952-

 

 

 

Title: Islamist attitudes towards democracy: a

review of the ideas of Al-Ghazali,

Al-Turabi and `Amara

Author: Solh, Raghid el-

Individuals' Name: Ghazali, Muhammad al-

Source : British Journal of Middle Eastern Studies, 20, 1993 p.57-63.

Subject: Political thought and ideology

Political thought and ideology,

Re-Islamisation; pan-Islamism; modern

Islamic state ideologies

Fundamentalism and revivalism

Fundamentalism and revivalism, general

Political theory and ideology

Political theory and ideology, general

 

 

 

Title: Le Ma`arij al-quds fi madarij ma`rifat

al-nafs: un element-cle pour le dossier

Ghazzali - Ibn Sina?

Author: Janssens, J. L.

Source : Archives d'Histoire Doctrinale et

Litteraire du Moyen Age, 60, 1993 p.27-55.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Sufism

Sufism, literature

 

 

 

Title: Le Ma`arij al-quds fi madarij ma`rifat

al-nafs: un element-cle pour le dossier

Ghazzali - Ibn Sina?

Author: Janssens, J. L.

Source : Archives d'Histoire Doctrinale et

Litteraire du Moyen Age, 60, 1993 p.27-55.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: Le manuscrit Ar.1483 de l'Escurial et la

polemique contre Gazali dans Al-Andalus

Author: Urvoy, D.

Source : Arabica, 40 i, 1993 p.114-119.

Subject: Historical Bibliography; History of the

Islamic book Manuscripts

Manuscripts

Manuscripts, Spain

 

 

 

Title: Le manuscrit Ar.1483 de l'Escurial et la

polemique contre Gazali dans Al-Andalus

Author: Urvoy, D.

Source : Arabica, 40 i, 1993 p.114-119.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Spain

Spain, post-Umayyad

Manuscripts

Manuscripts, Spain

 

 

 

Title: Orthodoxie, subversion et reforme en

Islam: Gazali et les seljuqides / suivi

de Textes politiques de Gazali

Author: Hogga, Mustapha

Source : Etudes Musulmanes, Paris: Librairie Philosophique J.Vrin ,

1993 pp.274.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: Orthodoxie, subversion et reforme en

Islam: Gazali et les seljuqides / suivi

de Textes politiques de Gazali

Author: Hogga, Mustapha

Source : Etudes Musulmanes, Paris: Librairie Philosophique J.Vrin ,

1993 pp.274.

Subject: Political thought and ideology

Political thought and ideology, Classical

and mediaeval

Theology

Seljuks

Political theory and ideology

Political theory and ideology, classical

and mediaeval

 

 

 

Title: Al-Ghazali's use of Avicenna's philosophy

Author: Frank, R.

Individuals' Name: Ibn Sina

Source : Revue des Etudes Islamiques, 55-57 i / 1987-1989, 1992 p.271-285.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: Ibn Rushd versus al-Ghazali:

reconsideration of a polemic

Author: Puig Montada, J.

Individuals' Name: Ibn Rushd

Source : Muslim World, 82 i-ii, 1992 p.113-131.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: L'amour de Dieu pour lui-meme chez

al-Gazali: analyse et traduction du bayan

10, L.36 de l'Ihya' `ulum al-din

Author: Regourd, A.

Source : Arabica, 39, 1992 p.151-182.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Sufism

Theology

 

 

 

Title: Al-Ghazali on taqlid: scholars,

theologians, and philosophers

Author: Frank, R. M.

Source : Zeitschrift fur Geschichte der

Arabisch-Islamischen Wissenschaften /

Majallat Tarikh al-`Ulum al-`Arabiya

wa-'l-Islamiya, 7, 1991-92 p.207-252.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

`Ulama'

 

 

 

Title: Al-Ghazalis Tahafut al-Falasifah: an

appraisal

Author: Ahmad, Afzal

Source : Aligarh Journal of Islamic Philosophy, 4, 1991 p.72-81.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Ghazali and "Religionswissenschaft": some

notes on the Mishkat al-anwar

Author: Landolt, H.

Source : Asiatische Studien. Etudes Asiatiques, 45 i, 1991 p.19-72.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Ibn Sina's influence on Al-Ghazali's

non-philosophical works

Author: Abrahamov, B.

Individuals' Name: Ibn Sina

Source : Abr-Nahrain, 29, 1991 p.1-17.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Pascal and Islam

Author: Hossain, M.

Individuals' Name: Pascal, B.

Source : Journal of Islamic Studies, 2, 1991 p.180-194.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

European (and American) art and

literature

European (and American) art and

literature, Islam in

France

Theology

 

 

 

Title: Al-Ghazali: artisan de la fusion des

systemes de pensee

Author: Bernand, M.

Source : Journal Asiatique, 278 iii-iv, 1990 p.223-251.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Theology

Sufism

Sufism, general

Philosophy

 

 

 

Title: El origen del lenguaje y problemas

conexos en Algacel, Ibn Sida e Ibn Hazm

Author: Asin Palacios, M.

Source : Ensayos sobre la filosofia en el-Andalus

Autores, Barcelona: Anthropos , 1990 p.286-309.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Arabic language

 

 

 

Title: Gazzalis Einstellung zur Philosophie und

Logik

Author: Khansari, Mohammad

Source : Spektrum Iran, 3 i, 1990 p.3-31.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Logic

Theology

 

 

 

Title: Logic, formal arguments and formalization

of arguments in Sunni jurisprudence

Author: Hallaq, Wael B.

Source : Arabica, 37, 1990 p.315-358.

Subject: Law

Law, Schools; jurists; law-books

Law

Law, general

Logic

 

 

 

Title: Metaphysik der Liebe: der Sufismus des

Ahmad al-Gazzali (aus philosophischer

Sicht)

Author: Pourjavady, Nasrollah

Individuals' Name: Ghazali, Ahmad al-

Source : Spektrum Iran, 3 i, 1990 p.45-72.

Subject: Religion

Religion, Sufism Individual Sufi masters

and saints and their cults

Philosophy

Sufism

Theology

 

 

 

Title: Symbolism of light (nur) in Mishkat

al-Anwar

Author: Mustafa, Qausar

Source : Aligarh Journal of Islamic Thought, 3, 1990 p.82-94.

Subject: Religion

Religion, Sufism Individual Sufi masters

and saints and their cults

Sufism

Sufism, literature

Symbolism

 

 

 

Title: Al-Ghazali on bodily resurrection and

causality in Tahafut and the Iqtisad

Author: Marmura, M. E.

Source : Aligarh Journal of Islamic Thought, 2, 1989 p.46-75.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Eschatology

Theology

 

 

 

Title: Die Klassifikation der Wissenschaften bei

Gazzali

Author: `Araqi, Ahmad Taheri

Source : Spektrum Iran, 2 i, 1989 p.3-14.

Subject: Islamic studies

Islamic studies, Classical Muslim

scholarship (in general); individual

polymaths

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: Fahr-e Razi und Gazzalis Miskat al-anwar

(Lichternische)

Author: Pourjavady, Nasrollah

Individuals' Name: Razi, Fakhr al-Din

Source : Spektrum Iran, 2 ii, 1989 p.49-70.

Subject: Religion

Religion, Theology Theological and

religious concepts

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Ghazali and Aquinas on the names of God

Author: Burrell, D. B.

Source : Literature and Theology, 3, 1989 p.173-180.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Asma' al-Husna'

Asma' al-Husna'

Theonymy

Christianity

Christianity, Europe (mediaeval)

Comparative religion

 

 

 

Title: On the origin of two key-terms in

al-Gazzali's Ihya' `ulum al-din

Author: Gil`adi, A.

Source : Arabica, 36, 1989 p.81-92.

Subject: Religion

Religion, Theology Theological and

religious concepts

Theology

 

 

 

Title: Selbstheit (h odi) und Zeit (vaqt) im

Sufismus Ahmad Ghazzalis

Author: Pourjavady, Nasrollah

Individuals' Name: Ghazali, Ahmad al-

Source : Spektrum Iran, 2 iii, 1989 p.36-43.

Subject: Religion

Religion, Sufism

Sufism

 

 

 

Title: The medieval Islamic controversy between

philosophy and orthodoxy: ijma` and

ta'wil in the conflict between Al-Ghazali

and Ibn Rushd

Author: Bello, Iysa A.

Source : Islamic Philosophy and Theology: Texts

and Studies, Leiden: Brill , 1989 pp.177.

Subject: Religion

Religion, Theology Theological and

religious concepts

Theology

Ijma`>

 

 

 

Title: The medieval Islamic controversy between

philosophy and orthodoxy: ijma` and

ta'wil in the conflict between Al-Ghazali

and Ibn Rushd

Author: Bello, Iysa A.

Source : Islamic Philosophy and Theology: Texts

and Studies, Leiden: Brill , 1989 pp.177.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: Al-Ghazali's theory of causality

Author: Abrahamov, B.

Source : Studia Islamica, 67, 1988 p.75-98.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: Cuatro pensadores musulmanes: Alkindi,

Alfarabi, Avicena (ibn Sina) y Algazzali

(Algazel), a los dos lados de la frontera

cristiano-islamica en el siglo XII y

parte del XIII

Author: Rubio, L.

Individuals' Name: Kindi, Ya`qub b. Ishaq al-

Source : Ciudad de Dios, 201, 1988 p.324-339.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Spain

Spain, post-Umayyad

Philosophy

Spain

Spain, post-Reconquista

Theology

Christianity

Christianity, Spain

 

 

 

Title: Islamic educational theories in the

Middle Ages: some methodological notes

with special reference to Al-Ghazali

Author: Giladi, A.

Source : British Society for Middle Eastern

Studies Bulletin, 14, 1988 p.3-10.

Subject: Education

Education, Traditional Islamic

Education

 

 

 

Title: Islamic orthodoxy or realpolitik?

Al-Ghazali's views on government

Author: Hillenbrand, C.

Source : Iran, 26, 1988 p.81-94.

Subject: Political thought and ideology

Political thought and ideology, Classical

and mediaeval

Political theory and ideology

 

 

 

Title: Jesus tel que Ghazali le presente dans

"Al-Ihya'"

Author: Jomier, J.

Individuals' Name: Jesus Christ

Source : Melanges de l'institut dominicain

d'etudes orientales du Caire, 18, 1988 p.45-82.

Subject: Islam and other religions

Islam and other religions, Christianity

Christianity

Theology

 

 

 

Title: Ahmad et Muhammad al-Ghazali: influence

reciproque

Author: Pourjawadi, Nasrullah

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.163-168.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Sufism

 

 

 

Title: Al-Ghazali et l'ironie de Malebranche sur

Averroes

Author: Sinaceur, M. A.

Source : Arabica, 34, 1987 p.287-304.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

France

Theology

 

 

 

Title: Al-Ghazali on action

Author: Gyekye, K.

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.83-91.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Al-Ghazali, disciple de Shafi`i en droit

et en theologie

Author: Makdisi, G.

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.45-55.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: Al-Ghazali, disciple de Shafi`i en droit

et en theologie

Author: Makdisi, G.

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.45-55.

Subject: Law

Law, Schools; jurists; law-books

Law

 

 

 

Title: Al-Ghazali, juriste, et sa theorie de

l'istislah: quelques remarques d'ordre

historique

Author: Turki, Abdel-Magid

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.17-26.

Subject: Law

Law, Schools; jurists; law-books

Law

 

 

 

Title: Bibliographie d'al-Ghazali

Author: Badawi, Abdurrahman

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.183-189.

Subject: Enumerative bibliography By or about

individuals

Bibliography

Theology

 

 

 

Title: Contre l'autorite de la tradition: une

analyse du doute d'al-Ghazali

Author: Diagne, Souleymane Bachir

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.125-134.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Did al-Ghazali write a mirror for

princes? ON the authorship of Nasihat

al-muluk

Author: Crone, P.

Source : Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 10, 1987 p.167-191.

Subject: Political thought and ideology

Political thought and ideology, Classical

and mediaeval

Persian literature

Persian literature, classical

Political theory and ideology

Political theory and ideology, classical

and mediaeval

 

 

 

Title: Ghazali's juristic treatment of the

Shari`ah rules in al-Mustasfa

Author: Hammad, Ahmad Zaki

Source : American Journal of Islamic Social

Sciences, 4, 1987 p.159-177.

Subject: Law

Law, Schools; jurists; law-books

Law

Law, general

 

 

 

Title: L'actualite d'al-Ghazali

Author: Badawi, `Abdurrahman

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.71-82.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

Political theory and ideology

 

 

 

Title: La raison et le miracle

Author: Sinaceur, Mohammed Allal

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.VII-XXV.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

Miracles

 

 

 

Title: Les grands traits de la pensee et de

l'oeuvre de Ghazali

Author: Arnaldez, R.

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.3-10.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Mysticisme et developpement: un dialogue

entre la "Vivification des sciences de la

foi" (Ihya' `ulum al-din) de Ghazali et

une "Vivification des sciences du monde"

(Ihya' `ulum al-dunya)?

Author: Hanafi, Hasan

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.169-182.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Sufism

 

 

 

Title: Quelques notes sur les rapports de

l'Ihya' `ulum al-din d'al-Ghazali avec la

pensee d'Ibn Sina

Author: Pines, S.

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.11-16.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Quelques remarques sur le Munqi<-->d min

ad-dalal

Author: Ess, J. van

Author: Van Ess, J.

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.57-68.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

Biography and autobiography (Muslim)

 

 

 

Title: Some problems related to the study of

works by al-Gazali

Author: Naumkin, V. V.

Source : Ghazali: la raison et le miracle. Table

Ronde UNESCO ... 1985 Islam d'hier et

aujourd'hui, Paris: Maisonneuve et Larose , 1987

p.119-124.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Un recit nomme Khayyam: la rivalite

Gazali-Khayyam selon al-Bayhaqi et la

premiere notice biographique concernant

le Maitre de Nishapur

Author: Lambert, J.

Author: Premare, A-L. de

Individuals' Name: Bayhaqi, Zahir al-Din `Ali al-

Source : Arabica, 34, 1987 p.197-220.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

`Ulama`

Philosophy

Biography and autobiography (Muslim)

 

 

 

Title: Un recit nomme Khayyam: la rivalite

Gazali-Khayyam selon al-Bayhaqi et la

premiere notice biographique concernant

le Maitre de Nishapur

Author: Lambert, J.

Author: Premare, A-L. de

Individuals' Name: Bayhaqi, Zahir al-Din `Ali

Source : Arabica, 34, 1987 p.197-220.

Subject: Persian literature Classical Poetry

Persian literature

Persian literature, Classical

 

 

 

Title: A great Muslim mystic

Author: Watt, W. M.

Source : Studia Missionalia, 35, 1986 p.161-178.

Subject: Religion

Religion, Sufism Individual Sufi masters

and saints and their cults

Sufism

Theology

 

 

 

Title: Al-Ghazali on causality, induction, and

miracles

Author: Jalal al-Haqq

Source : Al-Tawhid, 3 iii, 1986 p.55-62.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Philosophy

Theology

Miracles

 

 

 

Title: Al-Ghazzali et son importance pour la

pensee universelle

Author: M'Bow, Amadou Mahtar

Individuals' Name: Ghazali, Abu Hamid

Source : Un trait d'union entre l'Orient et

l'Occident: Al-Ghazzali et Ibn Maimoun. A

connecting link between the Orient and

the Occident: Al-Ghazzali and Maimonides.

Un vinculo entre el Oriente y el

Occidente: Al-Ghazzali e Ibn Maymun.

Agadir ... 1985. Nadawat Akadaymiyat

al-Mamlaka al-Maghribiya: "Halqat wasl

bayn al-Sharq wa-'l-Gharb: Abu Hamid

al-Ghazali wa-Musa b.Maymun", Akadir ...

1406 ... 1985 Publications de l'Academie, (Rabat:) Academie du Royaume du Maroc ,

1986 p.147-154.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: Al-Ghazzali et son influence sur le

soufisme

Author: Jay, Ahmad Mohammad

Individuals' Name: Jayi, Ahmad Muhammad

Source : Islam Today: L'Islam Aujourd'hui /

Al-Islam al-Yawm, 4, 1986 p.162-170.

Subject: Religion

Religion, Sufism

Sufism

Theology

 

 

 

Title: Algazel dans l'Occident latin

Author: Alverny, M. T. d'

Source : Un trait d'union entre l'Orient et

l'Occident: Al-Ghazzali et Ibn Maimoun. A

connecting link between the Orient and

the Occident: Al-Ghazzali and Maimonides.

Un vinculo entre el Oriente y el

Occidente: Al-Ghazzali e Ibn Maymun.

Agadir ... 1985. Nadawat Akadaymiyat

al-Mamlaka al-Maghribiya: "Halqat wasl

bayn al-Sharq wa-'l-Gharb: Abu Hamid

al-Ghazali wa-Musa b.Maymun", Akadir ...

1406 ... 1985 Publications de l'Academie, (Rabat:) Academie du Royaume du Maroc ,

1986 p.125-146.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Theology

Philosophy

Christianity

Christianity, Europe

Europe

Europe, mediaeval

 

 

 

Title: Aristotle 384-322 B.C. and al Ghazali

1058-1111 A.D.

Author: Zuberi, Masarrat Husain

Individuals' Name: Aristotle, Karachi: Royal Book Company, 1986 pp.161.

 

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

Greek writings (ancient)

 

 

 

Title: La crisis intelectual, social y moral de

Al-Andalus en el siglo XII (con Gazali en

el horizonte)

Author: Garcia-Gomez, E.

Source : Un trait d'union entre l'Orient et

l'Occident: Al-Ghazzali et Ibn Maimoun. A

connecting link between the Orient and

the Occident: Al-Ghazzali and Maimonides.

Un vinculo entre el Oriente y el

Occidente: Al-Ghazzali e Ibn Maymun.

Agadir ... 1985. Nadawat Akadaymiyat

al-Mamlaka al-Maghribiya: "Halqat wasl

bayn al-Sharq wa-'l-Gharb: Abu Hamid

al-Ghazali wa-Musa b.Maymun", Akadir ...

1406 ... 1985 Publications de l'Academie, (Rabat:) Academie du Royaume du Maroc ,

1986 p.41-50.

Subject: Muslim Spain Later periods of Muslim rule

Spain

Spain, post-Umayyad

 

 

 

Title: Logique et causalite chez Ghazali

Author: Sinaceur, Mohammed Allal

Source : Un trait d'union entre l'Orient et

l'Occident: Al-Ghazzali et Ibn Maimoun. A

connecting link between the Orient and

the Occident: Al-Ghazzali and Maimonides.

Un vinculo entre el Oriente y el

Occidente: Al-Ghazzali e Ibn Maymun.

Agadir ... 1985. Nadawat Akadaymiyat

al-Mamlaka al-Maghribiya: "Halqat wasl

bayn al-Sharq wa-'l-Gharb: Abu Hamid

al-Ghazali wa-Musa b.Maymun", Akadir ...

1406 ... 1985 Publications de l'Academie, (Rabat:) Academie du Royaume du Maroc ,

1986 p.173-211.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Logic

 

 

 

Title: Logique et causalite chez Ghazali

Author: Sinaceur, Mohammed Allal

Source : Un trait d'union entre l'Orient et

l'Occident: Al-Ghazzali et Ibn Maimoun. A

connecting link between the Orient and

the Occident: Al-Ghazzali and Maimonides.

Un vinculo entre el Oriente y el

Occidente: Al-Ghazzali e Ibn Maymun.

Agadir ... 1985. Nadawat Akadaymiyat

al-Mamlaka al-Maghribiya: "Halqat wasl

bayn al-Sharq wa-'l-Gharb: Abu Hamid

al-Ghazali wa-Musa b.Maymun", Akadir ...

1406 ... 1985 Publications de l'Academie, (Rabat:) Academie du Royaume du Maroc ,

1986 p.173-211.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: Maimonides on causality

Author: Hyman, A.

Author: Pines , S

Author: Yovel , Y

Individuals' Name: Maimonides, Moses

Source : Maimonides and philosophy: papers

presented at the Sixth Jerusalem

Philosophical Encounter, May 1985.

Archives Internationales d'Histoire des

Idees / International Archives for the

History of Ideas, Dordrecht: Nijhoff , 1986 p.157-172.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Judaism and Jews

Philosophy

 

 

 

Title: Mysticism and development: a dialogue

with al-Ghazali, Revivification of

religious sciences (Ihya' `ulum al-din)

or Revivification of worldly sciences

(Ihya `ulum al-dunya)?

Author: Hanafi, Hassan

Source : Annals of Japan Association for Middle

East Studies, 1, 1986 p.62-105.

Arabic title: "Al-tasawwuf wa 'l-tanmiya:

hiwar ma` al-Ghazali".]

Subject: Religion

Religion, Sufism

Sufism

Economics

 

 

 

Title: Notes et remarques autour d'un texte de

la "Muqaddima", Ibn <-->K<-->haldun et

Al-<-->G<-->hazali: Fiqh et Tasawwuf

Author: Chaumont, E.

Individuals' Name: Ibn Khaldun

Source : Studia Islamica, 64, 1986 p.151-157.

Subject: Law

Law, Schools; jurists; law-books

Law

 

 

 

Title: Notes et remarques autour d'un texte de

la "Muqaddima", Ibn <-->K<-->haldun et

Al-<-->G<-->hazali: Fiqh et Tasawwuf

Author: Chaumont, E.

Individuals' Name: Ibn Khaldun

Source : Studia Islamica, 64, 1986 p.151-157.

Subject: Religion

Religion, Sufism

Sufism

 

 

 

Title: Religion et politique chez Ghazali et

Maimonide

Author: Garaudy, R.

Source : Un trait d'union entre l'Orient et

l'Occident: Al-Ghazzali et Ibn Maimoun. A

connecting link between the Orient and

the Occident: Al-Ghazzali and Maimonides.

Un vinculo entre el Oriente y el

Occidente: Al-Ghazzali e Ibn Maymun.

Agadir ... 1985. Nadawat Akadaymiyat

al-Mamlaka al-Maghribiya: "Halqat wasl

bayn al-Sharq wa-'l-Gharb: Abu Hamid

al-Ghazali wa-Musa b.Maymun", Akadir ...

1406 ... 1985 Publications de l'Academie, (Rabat:) Academie du Royaume du Maroc ,

1986 p.155-171.

Subject: Political thought and ideology

Political thought and ideology, Classical

and mediaeval

Political theory

Political theory, classical and mediaeval

Theology

Judaism and Jews

 

 

 

Title: The impact of Al-Ghazzali's work on

Sufism

Author: Jay, Ahmed Mohamed

Individuals' Name: Jayi, Ahmad Muhammad

Source : Islam Today: L'Islam Aujourd'hui /

Al-Islam al-Yawm, 4, 1986 p.35-43.

Subject: Religion

Religion, Sufism

Sufism

Theology

 

 

 

Title: The meaning and significance of doubt in

Al-Ghazzali's philosophy

Author: Bakar, Osman

Source : Islamic quarterly, 30, 1986 p.31-44.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: The non-Ash`arite Shafi`ism of Abu Hamid

al-Ghazzali

Author: Makdisi, G.

Source : Revue des Etudes Islamiques, 54, 1986 p.239-257.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Sufism

Ash`aris

Shafii's

Theology

 

 

 

Title: Trait d'union entre l'Orient et

l'Occident: Al Ghazali et Ibn Maimoun.

Esquisse generale de l'environnement

socio-culturel

Author: Ahidjou, Ahmadou

Source : Un trait d'union entre l'Orient et

l'Occident: Al-Ghazzali et Ibn Maimoun. A

connecting link between the Orient and

the Occident: Al-Ghazzali and Maimonides.

Un vinculo entre el Oriente y el

Occidente: Al-Ghazzali e Ibn Maymun.

Agadir ... 1985. Nadawat Akadaymiyat

al-Mamlaka al-Maghribiya: "Halqat wasl

bayn al-Sharq wa-'l-Gharb: Abu Hamid

al-Ghazali wa-Musa b.Maymun", Akadir ...

1406 ... 1985 Publications de l'Academie, (Rabat:) Academie du Royaume du Maroc ,

1986 p.103-123.

Subject: Early history of Islam; the Caliphs

`Abbasid period (750-1258 / 132-656)

Theology

Judaism and Jews

Philosophy

 

 

 

Title: Woher konnte der Titel "Fuhrer der

Unschlussigen" stammen?

Author: Gil`adi, A.

Individuals' Name: Maimonides, Moses

Source : Judaica, 42, 1986 p.89-90.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Judaism and Jews

Philosophy

 

 

 

Title: An approach to Ghazali's conversion

Author: Nakamura, K.

Source : Orient, 21, 1985 p.46-59.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: An Islamic activist: Zaynab al-Ghazali

Author: Hoffman, V. J.

Author: W, E

Individuals' Name: Ghazali, Zaynab al-

Source : Women and the family in the Middle East:

new voices of change., Austin: University of Texas Press, 1985

p.233-254.

Subject: Egypt Politics and current affairs

Domestic politics

Fundamentalism and revivalism

Women

Egypt

 

 

 

Title: Encore sur la rencontre entre Gazali et

Ibn Tumart

Author: Ben Hamadi, Amor

Source : IBLA, 48 / 156, 1985 p.297-311.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Almohads

Muwahhidun al-

Muwahhidun al-

 

 

 

Title: Ghazali and the science of huruf

Author: Hamdan, Abdelhamid Saleh

Source : Oriente Moderno, N.S.4 / 65, 1985 p.191-193.

Subject: Religion Occult; Magic Divination

(excluding astrology)

Onomatomancy

Divination

 

 

 

Title: Knowledge of the past: the theory of

tawatur according to Ghazali

Author: Weiss, B.

Source : Studia Islamica, 61, 1985 p.81-105.

Subject: History

History, Historical method

Historiography (Muslim)

Epistemology

 

 

 

Title: Knowledge of the past: the theory of

tawatur according to Ghazali

Author: Weiss, B. G.

Source : Studia Islamica, 61, 1985 p.81-105.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Epistemology

 

 

 

Title: A propos d'un chapitre du Nafh

wal-taswiya attribue a Gazali

Author: Lagardere, V.

Source : Studia Islamica, 60, 1984 p.119-136.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: A propos d'un chapitre du Nafj

wa-l-taswiya attribue a Gazali

Author: Lagardere, V.

Source : Cuadernos de Historia del Islam, 11, 1984 p.61-86.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Sufism

Theology

 

 

 

Title: A revised chronology of Ghazali's

writings

Author: Hourani, G. F.

Source : Journal of the American Oriental Society, 104, 1984 p.289-302.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Bibliography

Theology

 

 

 

Title: A short note on the possible origin of

the title Moreh ha-Nevukhim

Author: Gil`adi, A.

Individuals' Name: Maimonides, M.

Source : Rivista degli Studi Orientali, 97, 1984 p.159-161.

Subject: Islam and other religions

Islam and other religions, Judaism

Philosophy

Theology

Judaism and Jews

Judaeo-Arabic

 

 

 

Title: Makki and Ghazali on mystical practices

Author: Nakamura, K.

Individuals' Name: Makki, Abu Talib al-

Source : Orient, 20, 1984 p.83-91.

Subject: Religion

Religion, Sufism

Sufism

Theology

 

 

 

Title: Restauration des sciences religieuses

d'al-Ghazali. (Condense critique.)

Author: Koribaa, Nabhani

Individuals' Name: Ghazali, Abu Hamid al-, Algiers: Entreprise Nationale du Livre,

1984 pp.105.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

 

 

 

Title: Theodicy in Islamic thought: the dispute

over al-Ghazali's "best of all possible

worlds"

Author: Ormsby, E. L.

Individuals' Name: Ghazali, Abu Hamid al-, Princeton: Princeton University Press,

1984 pp.309.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Al-Ghazali's idea of death and his

classification of men in the

world-to-come

Author: Aydin, M. S.

Source : Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi

Dergisi, 26, 1983 p.223-240.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Eschatology

Theology

 

 

 

Title: Quartorze siecles en arriere

Source : Sou'al, 4, 1983 p.59-74.

Subject: Sociology Roles and status of women

Women

Law

Fundamentalism and revivalism

Newspapers and journalism

 

 

 

Title: An Isma`ili refutation of al-Ghazali

Author: Poonawala, Ismail K.

Source : Middle East 30th International Congress

of Human Sciences in Asia & North Africa, Mexico: Colegio de Mexico , 1982

p.131-134.

Subject: Religion

Religion, Shi'ism Isma'lis

Isma'ilism

Theology

Philosophy

Shi'ism

 

 

 

Title: Aspects of al-Ghazali's conception of

Islamic piety

Author: Abul Quasem, Muhammad

Source : Islamic culture, 56, 1982 p.135-148.

Subject: Religion

Religion, Dogmatics and religious

observance; the Pillars of Faith (arkan);

preaching; fasts, feasts and festivals

Theology

 

 

 

Title: St. Thomas' use of Al-Ghazali's Maqasid

al-Falasifa

Author: Hanley, T.

Individuals' Name: Thomas Aquinas, Saint

Source : Mediaeval Studies, 44, 1982 p.243-270.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Christianity

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: The doctrine of divine command: a study

in the development of Ghazali's view of

reality

Author: Ansari, Muhammad Abdul Haq

Source : Islamic Studies, 21 iii, 1982 p.1-47.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Philosophy

 

 

 

Title: Two laissez-passers from Ahmad

al-Ghazali, Sultan of Wadai, 1901-1902

Author: Kapteijns, L.

Individuals' Name: Ghazali, Ahmad al-, Sultan of Waday

Source : Sudan Texts Bulletin, 4, 1982 p.29-35.

Subject: Chad

Chad

Archives and documents

 

 

 

Title: Al-Ghazali on causality

Author: Alon, I.

Source : Journal of the American Oriental Society, 100, 1980 p.397-405.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: Al-Ghazali's second causal theory in the

17th discussion of his Tahafut

Author: Marmura, M. E.

Author: Morewedge, Parviz

Source : Islamic philosophy and mysticism., Delmar: Caravan, 1981 p.85-112.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: Due lettere di al-Ghazali

Author: Veccia Vaglieri, L.

Author: Celentano, G.

Source : Oriente Moderno, 60, 1980 p.315-327.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Theology

Letters

 

 

 

Title: Moral deliberation in Al-Ghazali's Ihya'

`ulum al-din

Author: Heer, N. L.

Author: Morewedge, Parviz

Source : Islamic philosophy and mysticism., Delmar: Caravan, 1981 p.163-176.

Subject: Religion

Religion, Theology, Sunni Dogmatic

schools; individual theologians

Ethics

Theology

 

 

 

Title: Plotinus: zijn doorwerking in het denken

van al-Ghazali en Ficino

Author: Vanderjagt, A. J.

Source : Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en

Wetenschap, 21, 1980-81 p.50-55.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: The philosophers Al-Ghazali and Averroes

on necessary connection and the problem

of the miraculous

Author: Kogan, B. S.

Author: Morewedge, Parviz

Source : Islamic philosophy and mysticism., Delmar: Caravan, 1981 p.113-132.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: The art of worship

Author: Douglas, E. H.

Source : Bulletin of Christian Institutes of

Islamic Studies, 1 i-ii, 1978 p.30-37.

Subject: Religion

Religion, Prayer and devotional

literature; piety

Prayer

 

 

 

Title: The Ghazalian and the human critiques of

causality: a comparison

Author: Abdul Matin

Source : Dacca University Studies, 29, 1978 p.29-43.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

Theology

 

 

 

Title: Ghazali and Berkeley on the conception of

qualities

Author: Leghari, Abdul Karim

Individuals' Name: Berkeley, G. , Bishop

Source : Sind University Research Journal, 10, 1971 p.18-21.

Subject: Philosophy

Philosophy, Classical and mediaeval

Muslim philosophy and philosophers

Philosophy

 

 

 

Title: Der Kasus Farag Foda: drei muslimische

Stellungnahmen zur Frage des Abfalls vom

Glauben

Author: Fahndrich, H.

Individuals' Name: Ghazali, Muhammad al-

Source : Du, 1994 vii-viii / 640, p.55-57.

Subject: Religion

Religion, Irreligion; blasphemy; apostasy

Modernism and reformism

Apostasy

 

 

 

Title: Frauen, Wohlgeruch und Gebet: Gesprach

mit dem agyptischen Gelehrten Muhammad

al-Ghasali uber die Stellung der Frau und

uber Toleranz in der islamischen Welt

Author: Gysling, E.

Author: Eid, Thabet

Individuals' Name: Ghazali, Muhammad al-

Source : Du, 1994 vii-viii / 640, p.73-73.

Subject: Sociology Islamic social thought

Women

Women, Muslim world (general)

Women

Women, Egypt

`Ulama`

Muslim Brethren

Ikhwan al-Muslimun, al-

Ikhwan al-Muslimun, al-

Fundamentalism and revivalism

Fundamentalism and revivalism, Egypt

Egypt

Egypt, 1952-

 

 

 

Title: Al-Ghazali: a select bibliography of

works translated into English.

Author: Manzoor, Suhail

Author: Khan, Abdul Waheed

Source : Islamic culture, 54 (1980) p.91-94

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Muhammad al-Gazzalis kleine islamische

Fundamentaldogmatik.

Author: Gramlich, R.

Source : Saeculum, 31 (1980) p.380-398

Subject: Writings

 

 

 

Title: Al-Ghazali in defence of Sufistic

interpretation of the Qur'an.

Author: Abul Quasem, Muh.

Source : Islamic culture, 53 (1979) p.63-86

Subject: Writings

 

 

 

Title: Al-Ghazzali, Maimonides, and Ibn Paquda

on repentance: a comparative model.

Author: Stern, M. S.

Source : Journal of the American Academy of

Religion, 47 (1979) p.589-607

Subject: Writings

 

 

 

Title: Le point de vue de Ghazali sur la

condition de l'homme.

Author: L'hopital, J. -Y.

Source : Arabica, 26 (1979) p.274-297

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Did al-Ghazali deny causality?.

Author: Goodman, L. E.

Source : Studia Islamica, 47 (1978) p.83-120

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Unity and variety in Indo-Islamic and

Perso-Islamic civilization: some ethical

and political ideas of Diya' al-Din

Barani of Delhi, of al-Ghazali and of

Nasir al-Din Tusi compared.

Author: Hardy, P.

Source : Iran, 16 (1978) p.127-135

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: A bibliography on Imam al-Ghazali.

Author: Nakamura, Kojiro

Source : Orient, [Tokyo] 13 (1977) p.119-134

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Al-Ghazali's theory of good character.

Author: Abul Quasem, Muh.

Source : Islamic culture, 51 (1977) p.229-239

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Algunos aspectos del pensamiento politico

de al-Ghazali sobre el gobierno islamico.

Author: Ruiz Figueroa, M.

Source : Estudios de Asia y Africa, 34 (1977) p.169-185

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: La religion du coeur. [Ghazali. ].

Author: Schuon, Fr.

Source : Sophia perennis, 3 (1977) p.8-15

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Avicenne et le Kitab al-Madnun

d'al-Ghazali.

Author: Michot, J.

Source : Bull. philos. med., 18 (1976) p.51-59

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Ghazali on the ethics of action.

Author: Hourani, G. F.

Source : Journal of the American Oriental Society, 96 (1976) p.69-88

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: La pedagogie d'al-Gazali dans le

Mustasfa.

Author: Laoust, H.

Source : Revue des etudes islamiques, 44 (1976) p.71-79

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Al-Gazali's conception of happiness.

Author: Abul Quasem, Muhammad

Source : Arabica, 22 (1975) p.153-161.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Al-Ghazali, een portret.

Author: Mulder, D. C.

Source : Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en

Wetenschap, 15 (1974-5) p.126-129

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Ghazali's attitude to the secular

sciences and logic.

Author: Marmura, M. E.

Source : Essays on Islamic philosophy and science, Edited by G. F. Hourani. State Univ. New

York Press, Albany. 1975 p.100-111

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: L'amour de Dieu d'apres l'Ihya' 'ulum

al-din de Ghazali.

Author: Anawati, G. C.

Source : Melanges, Edited by E. R. Labande. Poitiers. 1975

p.1-11

Subject: Writings

 

 

 

Title: Points of encounter between al-Ghazali

and St. Thomas Aquinas.

Author: Abu Shanab, R. E.

Source : Tommaso d'Aquino nel suo settimo centario, I, 1975 p.261-267

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: The religious beliefs of al-Ghazali.

Author: Watson, J. H.

Source : Expository times, 86 (1974-5) p.200-203.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Two philosophically-oriented theologians,

Al-Ghazali and St. Bonaventure.

Author: Abu Shanab, R. E.

Source : Miscellanea Francescana, 75 (1975) p.883-892

Subject: Writings

 

 

 

Title: Al-Ghazali's rejection of philosophic

ethics.

Author: Abul Quasem, Muhammad

Source : Islamic studies, 13 (1974)

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Al-Ghazali's theory of devotional acts.

Author: Abul Quasem, Muh.

Source : Islamic quarterly, 18 iii-iv (1974) p.48-61

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Ar-Ragib al-Isfahani und die Ethik

al-Gazalis.

Author: Madelung, W.

Source : Islamwissenschaftliche Abhandlungen F.

Meier, 1974 p.152-163.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Ethics of al-Ghazali: introduction.

Author: Shamim, Arifa

Source : Iqbal review, 15 iii (1974) p.30-43.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Ghazali and Aquinas on causation.

Author: Shanab, R. E. A.

Source : Monist, 58 (1974) p.140-150

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Logisch-semasiologische Theorien bei

al-Gazzali.

Author: Gatje, H.

Source : Arabica, 21 (1974) p.151-182.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Al-Ghazali on causation.

Author: Gyekye, K.

Source : Second order, 2 (1973) p.31-39

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Al-Ghazali's influence on the West.

Author: Sheikh, M. Saeed

Source : Pakistan philosophical journal, 11 (1973) p.53-67.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Ideya `vysshego sostoyaniya' u al-Gazali.

Author: Naumkin, V. V.

Source : Narodui Azii i Afriki, 1973 (5) p.112-121.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Al-Qistas al-mustaqim; eine Ableitung der

Logik aus dem Koran.

Author: Kleinknecht, A.

Source : Islamic philosophy and the classical

tradition, Essays presented to R. Walzer. 1972

p.159-187.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: La survie de Gazali d'apres Subki.

Author: Laoust, H.

Source : Bulletin d'Etudes orientales, 25 (1972) p.153-172.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Le ma'arig al-quds fi madarig ma'rifat

al-nafs attribue a Gazali et les ecrits

d'Ibn Sina.

Author: Vajda, G.

Source : Israel oriental studies, In memoriam S. M. Stern. II 1972

p.470-473.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: The first crisis in the life of

Alghazali.

Author: Moulder, D. C.

Source : Islamic Stud., 11 (1972) p.113-123.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: The philosophical significance of

al-Ghazzali.

Author: Abu Shanab, R. E.

Source : Iqbal review, 13 i (1972) p.51-70.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: The spiritual biography of Al-Ghazali.

Author: Sharma, Arvind

Source : Studies in Islam, 9 (1972) p.65-85.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Existentialist tendencies in Ghazali and

Kierkegaard.

Author: Kassim, Husain

Source : Islamic studies, 10 (1971) p.103-128.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Gazali politique et juriste.

Author: Laoust, H.

Source : Melanges de l'Universite St.-Joseph, 46 (1970-1) p.427-449.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Ghazali's argument from creation.

Author: Goodman, L. E.

Source : International journal of Middle East

studies, 2 (1971) p.67-85, 168-188.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Some notes on the term `taqlid' in the

writings of al-Ghazzali.

Author: Lazarus-Yafeh, H.

Source : Israel oriental studies, 1 (1971) p.249-256.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Al-Ghazali on moral misconceptions.

Author: Arafat, W.N.

Source : Islamic quarterly, 14 (1970) p.57-62

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Revelation, ver-ite et histoire d'apres

l'oeuvre de Gazali.

Author: Arkoun, M.

Source : Studia Islamica, 31 (1970) p.53-69

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Nicolaus of Autrecourt and Ghazali's

argument against causality.

Author: Wolfson, H. A.

Source : Speculum, 44 (1969) p.234-238

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Theory of light in al-Ghazzali's Mishkat

al-Anwar.

Author: Cantarino, V.

Source : American Oriental Society, Middle West

Branch, Edited by D. Sinor. 1969 p.27-40.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Psychologie religieuse et reformisme

social chez Ghazali.

Author: Charnay, J. P.

Source : L'ambivalence dans la culture arabe, 1967 p.153-163.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Algazel Latinus: further manuscripts.

Author: Lohr, C. H.

Source : Traditio, 22 (1966) p.444-445

Subject: Transmission of Arabic science to the

West

 

 

 

Title: Philosophical terms as a criterion of

authenticity in the writings of

Al-Ghazzali.

Author: Lazarus Yafeh, Hava

Source : Studia Islamica, 25 (1966) p.111-121

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Reflections on Al-Ghazali's political

theory.

Author: Watt, W. M.

Source : Glasg. Or. Soc. Trans., 21 (1965-6) p.12-24

Subject: Ideology

 

 

 

Title: The place and function of doubt in the

philosophies of Descartes and Al-Ghazali.

Author: Najm, Sami M.

Source : Philosophy East and West, 16 (1966) p.133-141

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Al-Ghazali's tract on dogmatic theology,

edited, translated, annotated, and

introduced.

Author: Tibawi, A. L.

Source : Islamic quarterly, 9 (1965) p.65-122.

Subject: Science

 

 

 

Title: Ghazali and demonstrative science.

Author: Marmura, M. E.

Source : Journal of the History of Philosophy, 3 (1965) p.183-204

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Logica Algazelis, introduction and

critical text.

Author: Lohr, C. H.

Source : Traditio, 21 (1965) p.223-290

Subject: Transmission of Arabic science to the

West

 

 

 

Title: Logica Algazelis; introduction and

critical text.

Author: Lohr, C. H.

Source : Traditio, 21 (1965) p.223-290.

Subject: Science

 

 

 

Title: The life and teachings of al-Ghazali.

Author: Gwarzo, Hassan Ibrahim

Source : Kano studies, 1 (1965) p.13-17.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Al-Ghazzali's philosophy of education.

Author: Quraishi, M. A.

Source : Journal of the Maharaja Sayajirao

University of Baroda, 13 i, 1964 p.63-69.

Subject: Ghazzali

 

 

 

Title: Al-Ghazzali's philosophy of education.

Author: Quraishi, M. A.

Source : Journal of the Maharaja Sayajirao

University of Baroda, 13 i (1964) p.63-69

Subject: Education

 

 

 

Title: Al-Ghazali's Shifa al-Ghalil. (An 800

year old Arabic manuscript on the

principles of Islamic jurisprudence.).

Author: Reza-Ur-Rahim

Source : Islamic studies, 2 (1963) p.399-401.

Subject: Shari'ah

 

 

 

Title: The concept of causality in al-Ghazzali.

Author: Bhuyan, A. F. M.

Author: Hafeezullah

Source : Islamic culture, 37 (1963) p.88-91.

Subject: Science

 

 

 

Title: Das Menschenbild al-Ghazalis.

Author: Seleskowitsch, H.

Source : Bustan, (1) 1961 p.18-20.

Subject: Science

 

 

 

Title: Les traductions en ture de certains

livres d'al-Ghazali.

Author: Ulken, Hilmi Ziya

Source : Ilahiyat Fak. Dergisi, 9 (1961) p.70-79.

Subject: Science

 

 

 

Title: Place of the religious commandments in

the philosophy of Al-Ghazali.

Author: Lazarus-Yafeh, Hava.

Source : Muslim World, 51 (1961) p.173-184.

Subject: Science

 

 

 

Title: The study of al-Gazali.

Author: Watt, W. Montgomery

Source : Oriens, 13 (1960-61) p.121-131.

Subject: Science

 

 

 

Title: The study of al-Gazali.

Author: Watt, W. Montgomery

Source : Oriens, 14 (1960-61) p.121-131.

Subject: Science

 

 

 

Title: La censure des moeurs selon Ghazzali.

Author: Bercher, L.

Source : IBLA, 23 (1960) p.299-326.

Subject: Science

 

 

 

Title: Los `maqasid' de Algazel. Algunas

deficiencias de la edicion caradiense.

Author: Alonso, M. A.

Source : al-Andalus al-Andalus, 25 (1960) p.445-454.

Subject: Science

 

 

 

Title: The chronology of Ghazali's writings.

Author: Hourani, G. F.

Source : Journal of the American Oriental Society, 79 (1959) p.225-233.

Subject: Science

 

 

 

Title: The logical role of the argument from

time in the Tahafut's second proof for

the world's preeternity.

Author: Marmura, M. E.

Source : Muslim world, 49 (1959) p.306-314.

Subject: Science

 

 

 

Title: Untersuchungen zu Gazzalis Kitab

at-Tauba.

Author: Wilzer, S.

Source : Islam, 33 (1957) p.51-120.

Subject: Science

 

 

 

Title: Untersuchungen zu Gazzalis Kitab

at-Tauba.

Author: Wilzer, S.

Source : Islam, Index 34 (1959) p.128-137.

Subject: Science

 

 

 

Title: Actualite de Ghazzali.

Author: Lelong, M.

Source : IBLA, 21 (1958) p.195-212.

Subject: Science

 

 

 

Title: Ce qu' Ibn Khaldoun pense d'Al-Ghazzali.

Author: Demeerseman, A.

Source : IBLA, 21 (1958) p.161-193.

Subject: Historiography (Muslim)

 

 

 

Title: Essai de bibliographie sur Al-Ghazzali.

Author: Leeuwen, A. P. van

Source : IBLA, 21 (1958) p.221-227.

Subject: Science

 

 

 

Title: Influencia de Algazel en el mundo latino.

Author: Alonso, M. A.

Source : al-Andalus al-Andalus, 23 (1958) p.371-380.

Subject: Europe (Mediaeval)

 

 

 

Title: La censure des moeurs selon Ghazzali.

Author: Bercher, L.

Source : IBLA, 21 (1958) p.389-407.

Subject: Science

 

 

 

Title: Le Maghreb a-t-il une marque

ghazzalienne?.

Author: Demeerseman, A.

Source : IBLA, 21 (1958) p.109-116.

Subject: Science

 

 

 

Title: Note sur l'observation de la nature et

son utilisation chez Abu Hamid Muhammad

al-Ghazali.

Author: Borrmans, M.

Source : IBLA, 21 (1958) p.117-152.

Subject: Science

 

 

 

Title: Rationalisme et mystique. A propos d'Al

Ghazzali.

Author: Kempfner, G.

Source : IBLA, 21 (1958) p.153-160.

Subject: Science

 

 

 

Title: Sur un livre recent: La notion de la

Ma'rifa chez Ghazzali par Farid Jabre.

Author: Aguilar, E. G.

Source : IBLA, 21 (1958) p.213-220.

Subject: Science

 

 

 

Title: The dialogue between Al Ghazali and the

philosophers on the origin of the world.

Author: Calverley, E. E.

Source : Muslim World, 48 (1958) p.183-191.

Subject: Philosophy

 

 

 

Title: The dialogue between Al-Ghazali and the

philosophers on the origin of the world.

Part II.

Author: Hourani, G. F.

Source : Muslim World, 48 (1958) p.308-314.

Subject: Science

 

 

 

Title: Un capitulo inedito de Algazel sobre la

`razon'.

Author: Cabanelas, D.

Source : Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, 8 (1958) p.29-46.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Qistas al-Mustaqim' et la connaissance

rationnelle chez Gazali.

Author: Chelhod, V.

Source : Bulletin d'Etudes orientales, 15 (1955-1957) p.7-98.

Subject: Science

 

 

 

Title: Ghazali on `gratitude towards God' and

its Greek sources.

Author: Van Den Bergh, S.

Source : Studia Islamica, 7 (1957) p.77-98.

Subject: Science

 

 

 

Title: La censure des moeurs selon Ghazzali.

Author: Bercher, L.

Source : IBLA, 20 (1957) p.21-30.

Subject: Science

 

 

 

Title: Untersuchungen zu Gazzalis Kitab

at-Tauba.

Author: Wilzer, S.

Source : Islam, 32 (1957) p.237-309.

Subject: Science

 

 

 

Title: Autour de la sincerite d'al-Gazzali.

Author: Abd-el-Jalil, J. M.

Source : Mel. L. Massignon, 1, 1956 p.57-72.

Subject: Science

 

 

 

Title: Avicenna, Algazali, and Averroes on

divine attributes.

Author: Wolfson, H. A.

Source : Homenaje a Millas-Vallicrosa, 11, 1956 p.545-571.

Subject: Religion

 

 

 

Title: The `love of God' in Ghazali's

Vivification of theology.

Author: Van Den Bergh, S.

Source : Journal of Semitic studies, 1 (1956) p.305-321.

Subject: Science

 

 

 

Title: The `Persian letters' attributed to

al-Ghazali.

Author: Wickens, G. M.

Source : Islamic quarterly, 3 (1956) p.109-116.

Subject: Science

 

 

 

Title: Un opusculo inedito de Algazel: el `Libro

de las intuiciones intelectuales'.

Author: Cabanelas, D.

Source : al-Andalus al-Andalus, 21 (1956) p.19-58.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazali and the Sunna.

Author: Robson, J.

Source : Muslim World, 45 (1955) p.324-333.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazali's theory of Islamic

government.

Author: Binder, L.

Source : Muslim World, 45 (1955) p.229-241.

Subject: Science

 

 

 

Title: L'obligation d'ordonner le bien et

d'interdire le mal selon Al-Ghazali.

(Kitab al-amr bi-l-ma`ruf wa-n-nahy

`ani-l-munkar Traduction L. Bercher).

(Pages de theologie musulmane.).

Author: Bercher, L.

Source : IBLA, 18 (1955) p.53-91.

Subject: Science

 

 

 

Title: La censure des moeurs selon Al-Ghazali.

(Pages de theologie musulmane.).

Author: Bercher, L.

Source : IBLA, 18 (1955) p.313-321.

Subject: Science

 

 

 

Title: La biographie et l'oeuvre de Ghazali

reconsiderees a la lumiere des Tabaqat de

Sobki.

Author: Jabre, F.

Source : Melanges de l'institut dominicain

d'etudes orientales du Caire, 1 (1954) p.73-102.

Subject: Science

 

 

 

Title: Some abiding teachings of Al-Ghazali.

Author: Shafaq, S. R.

Source : Muslim World, 44 (1954) p.43-48.

Subject: Science

 

 

 

Title: The theory of kingship in the Nasihat

ul-Muluk of Ghazali.

Author: Lambton, A. K. S.

Source : Islamic quarterly, 1 (1954) p.47-55.

Subject: Science

 

 

 

Title: Extrait du livre XXIII du kitab ihya

`ulum ad-din d'Al-Gazali (chapitre de la

concupiscence charnelle).

Author: Bercher, L.

Source : Hesperis, 40 (1953) p.313-331.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazali's thought concerning the

nature of man and union with God.

Author: Upper, C. R.

Source : Muslim World, 42 (1952) p.23-32.

Subject: Science

 

 

 

Title: Notas para la historia de Algazel en

Espana.

Author: Cabanelas, D.

Source : al-Andalus al-Andalus, 17 (1952) p.223-232.

Subject: Science

 

 

 

Title: The authenticity of the works attributed

to al-Ghazali.

Author: Watt, W. M.

Source : Journal of the Royal Asiatic Society, 1952 p.24-45.

Subject: Science

 

 

 

Title: The climax of a philosophical conflict in

Islam.

Author: Tomeh, G. J.

Source : Muslim World, 42 (1952) p.172-189.

Subject: Science

 

 

 

Title: L'abandon a Dieu (tawakkul), presentation

et traduction d'un texte d'Al-Ghazzali.

Author: Gardet, L.

Source : IBLA, 13 (1950) p.37-48.

Subject: Science

 

 

 

Title: A forgery in al-Ghazali's Mishkat?

Author: Watt, W. M.

Source : Journal of the Royal Asiatic Society, 1949 p.5-22.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazali et Ibn Toumert se sont-ils

recontres?

Author: Le Tourneau, R.

Source : Bulletin des etudes arabes, 7 (1947) p.147-148.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazzali on beauty.

Author: Ettinghausen, R.

Source : Art and Thought, issued in honour of A.

K. Coomaraswamy, 1947 p.160-165.

Subject: Science

 

 

 

Title: Gazzali et S. Thomas d'Aquin. Essai sur

la preuve de l'existence de Dieu proposee

dans l'Iqtisad et sa comparaison avec les

`voies' thomistes.

Author: Beaurecueil, S. De.

Source : Bulletin de l'Institut francaise

d'archeologie orientale, 46 (1947) p.199-238.

Subject: Science

 

 

 

Title: Religious value in Al-Ghazali's works.

Author: Blasdell, R. A.

Source : Muslim World, 36 (1946) p.115-120.

Subject: Science

 

 

 

Title: Un juicio de conjunto sobre Algazel.

Author: Wensinck, A. J.

Source : al-Andalus al-Andalus, 11 (1946) p.485-488.

Subject: Science

 

 

 

Title: L'education des enfants des le premier

age, par l'Imam Al-Ghazali, texte et

traduction.

Author: Renon, A.

Source : IBLA, 8 (1945) p.57-74.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazzali.

Author: Faris, Nabih Amin

Author: Faris, N.A.

Source : The Arab heritage, 1944 p.142-158

Subject: Philosophers

 

 

 

Title: Ghazzali's epistle of the birds. A

translation of the Risalat al-tayr.

Author: Faris, N. A.

Source : Muslim World, 34 (1944) p.46-53.

Subject: Science

 

 

 

Title: Qu'est-ce que l'homme? Texte d'Al-Ghazali

traduit et presente par L. Gardet.

Author: Gardet, L.

Source : IBLA, 7 (1944) p.395-426.

Subject: Science

 

 

 

Title: A Moslem thinker on the teaching of

religion. Al-Ghazzali, A.D. 1058-1111.

Author: Bell, R.

Source : Hibbbert journal, 42 (1943) p.31-36.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazzali's rules of conduct. Based on

Al-qawa'id al`asharah.

Author: Faris, N. A.

Source : Muslim World, 32 (1942) p.43-50.

Subject: Science

 

 

 

Title: James Rendel Harris on Al-Ghazali.

Author: Zwemer, S. M.

Source : Muslim World, 32 (1942) p.51-54.

Subject: Science

 

 

 

Title: Ghazali's be-keering (1932).

Author: Wensinck, A. J.

Source : Sem. Stud. uit de Nalatenschap v. A.J.

Wensinck, 1941 p.154-177.

Subject: Science

 

 

 

Title: Ghazali's Mishkat al-Anwar (Niche of

Lights).

Author: Wensinck, A. J.

Source : Sem. Stud. uit de Nalatenschap v. A.J.

Wensinck, 1941 p.192-212.

Subject: Science

 

 

 

Title: God's decrees and man's responsibility.

An attempt by al-Ghazali to reconcile the

two.

Author: Pennings, G. J.

Source : Muslim World, 31 (1941) p.23-28.

Subject: Science

 

 

 

Title: La requisitoria de Algazel contra los

filosofos.

Author: Karam, J.

Source : Ciencia tomista, 61 (1941) p.234-314.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazali and the Arabic versions of the

Gospels,.

Author: Padwick, C. E.

Source : Muslim World, 29 (1939) p.130-140.

Subject: Science

 

 

 

Title: The Ihya' `ulum al-din of al-Ghazzali.

Author: Faris, N. A.

Source : Proc. Amer. Philos. Soc., 81 (1939) p.15-19.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Risalat al-Ladu-niyya. By Abu Hamid

Muhammad Al-Ghazzali (450/1059-505/1111).

Author: Smith, M.

Source : Journal of the Royal Asiatic Society, 1938 p.177-200, 353-374.

Subject: Science

 

 

 

Title: Texte d'Al-Ghazali traduit et annote.

Author: Gardet, L.

Source : Revue semitique, 46 (1938) p.596-578.

Subject: Science

 

 

 

Title: Rukopisnaya evreiskaya versiya Mizan

al-'amal al'-Gazali. (La version

manuscrite hebraique Mozne Cedek du livre

Mizan al-'amal de al-Gazzali.).

Author: Gintsburg, I. I.

Source : Zapiski Instituta Vostokovedeniya

Akademii Nauk SSSR, 6 (1937) p.141-168.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al Ghazali.

Author: Ahmad, Rashid

Source : Krishnaswami Aiyangar Mem. Vol., 1936 p.107-110.

Subject: Science

 

 

 

Title: El origen del lenguaje y problemas

conexos en Algazel, Ibn Sida e Ibn Hazm.

Author: Asin Palacios, M.

Source : al-Andalus al-Andalus, 4 (1936) p.253-281.

Subject: Philosophy

 

 

 

Title: Meanings of the philosophers by

al-Ghazzali.

Author: MacDonald, D. B.

Source : Isis, 25 (1936) p.9-15.

 

 

 

Title: El-Ghazzali on the theory and practice of

politics.

Author: Sherwani, H. K.

Source : Islamic culture, 9 (1935) p.450-474.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazali on the practice of the

presence of God.

Author: Smith, M.

Source : Muslim World, 23 (1933) p.16-23.

Subject: Science

 

 

 

Title: Ghazali on the inner secret and outward

expression of religion in his `child'.

Author: Foster, F. H.

Source : Muslim World, 23 (1933) p.378-396.

Subject: Science

 

 

 

Title: The `Ihsa' al`ulum'.

Author: Farmer, H. G.

Source : Journal of the Royal Asiatic Society, 1933 p.906-909.

Subject: Science

 

 

 

Title: Le Christ dans les evangiles, selon

Ghazali.

Author: Massignon, L.

Source : Revue des etudes islamiques, 6 (1932) p.523-536.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazzali.

Author: Rahman, S. M.

Source : Islamic culture, 1 (1927) p.406-411.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al Ghazali on penitence.

Author: Naish, C. G.

Source : Muslim World, 16 (1926) p.6-18.

Subject: Science

 

 

 

Title: Een litterarisch-Philosophisch

Proefschrift der Cairosche Universiteit.

Author: Snouck Hurgronje, C.

Source : Konink. Inst. voor de Taal-, Land-en

Volkenk. van Ned.Indie. Gedenschrift

uitg. ter gelegenheid van het 75-jarig

bestaan, 1926 p.36-61.

Subject: Science

 

 

 

Title: Rukopis Destructio philosphorum al-Gazali

v Aziatskom Muzee. (Un manuscrit du

Destructio philosophorum d'al-Gazali au

Musee Asiatique.).

Author: Krachkovsky, I. Yu.

Source : CRAS B, 1925 (April-June) p.47-49.

Subject: Science

 

 

 

Title: Vitalizing of the religious sciences.

(Condensed version of the fourth book of

the first quarter of Ghazzali's Ihya.).

Author: Calverley, E. E.

Source : Muslim World, 14 (1924) p.10-22.

Subject: Science

 

 

 

Title: A supposed work of al-Ghazali.

Author: Gottheil, R. J. H.

Source : Journal of the American Oriental Society, 43 (1923) p.85-91.

Subject: Science

 

 

 

Title: La mystique d'Al-Gazzali.

Author: Asin Palacios, M.

Source : Melanges de l'Universite St.-Joseph, 7 (1914-21) p.67-104.

Subject: Science

 

 

 

Title: Mohammed Al-Ghazzali.

Author: Donaldson, D. M.

Source : Muslim World, 11 (1921) p.377-388.

Subject: Science

 

 

 

Title: The Moslem idea of 'ilm (knowledge).

(Illustrated by Al Ghazali's

experience.).

Author: Barny, F. J.

Source : Muslim World, 9 (1919) p.159-168.

Subject: Science

 

 

 

Title: A visit to the grave of Al Ghazzali.

Author: Donaldson, D. M.

Source : Muslim World, 8 (1918) p.137-140.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazali as Sufi.

Author: Gardener, W. R. W.

Source : Muslim World, 7 (1917) p.131-143.

Subject: Science

 

 

 

Title: Jesus Christ in the Ihya of Al-Ghazali.

Author: Zwemer, S. M.

Source : Muslim World, 7 (1917) p.144-158.

Subject: Science

 

 

 

Title: Al-Ghazali's Mishkat al-Anwar and the

Ghazali-Problem.

Author: Gairdner, W. H. T.

Source : Islam, 5 (1914) p.121-153.

Subject: Science

 

 

 

Title: Zum Titel und zur Abfassung von Ghazali's

Ihja.

Author: Bauer, H.

Source : Islam, 4 (1913) p.159-160.

Subject: Science

 

 

 

Title: Does Al Ghazzali use an Indian metaphor?

Author: Davids, T. W. R.

Source : Journal of the Royal Asiatic Society, 1911 p.200-201.

Subject: Science

 

 

 

Title: Un Faqih siciliano contradictor de

Al-Gazzali. (Abu'Abd Allah de Mazara.).

Author: Asin Palacios, M.

Source : Centenario Amari, 11 (1910) p.216-244.

Subject: Science

 

 

 

Title: Sens du mot Tehafot dans les oeuvres

d'El-Ghazali et d'Averroes.

Author: Asin Palacios, M.

Source : Revue africaine, 50 (1906) p.185-203.

Subject: Science

 

 

 

Title: Zur Logik al-Gazalis.

Author: Hana, G. G.

Source : XVIII. Deutscher Orientalistentag 1972:

Vortrage, No Bibliographic Description p.178-185.

Subject: Ghazzali

 

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
مطالب اخیر تبریز در ایام سلطنت محمدعلی شاه (1909-1907) بر اساس اسناد بایگانی وزارت امور خا مقالاتی درباره خواجه نظام الملک طوسی داستان مسیح، داستان سَن ‌پی‌یِر، عنصرهای زبان فارسی دستورالعملی به فارسی برای رنگ کردن کاغذ مقالاتی درباره غزالی کاتبان دست‌نوشته‌های کهن کتابخانه مجلس آیین شناساندن نسخه‏هاى خطى‏ دو پژوهش درباره الکتاب (معرفی کتاب) Bibligraphie francaise de l,Iran جام جم (معرفی کتاب)
کلمات کلیدی وبلاگ نقد کتاب (۱۱) نسخه خطی (۱٠) نسخه شناسی (۱٠) codicologie (٥) ابن سینا (۳) avicenna (۳) ایران (۳) خواجه نصیرالدین طوسی (۳) فرانسیس ریشاردfrancis richard (۳) vocabulaires codicologiques (۳) نسخه های خطی (۳) قرآن (٢) اسناد دوره قاجار (٢) پادری padery (٢) صفویان (٢) ابن‌سینا (٢) هنر ایران (٢) کتابشناسی (٢) فارسی - فرانسه (٢) سیبویه (٢) مهر شناسی صفوی (۱) آلگ گرابار (۱) نسخه شناسی فرنگی (۱) مُهرشناسی ایرانی (۱) مُهرشناسی دوران صفوی (۱) سلسله پهلوی (۱) اسناد دوره صفوی (۱) امین‌الضرب (۱) قرآن عثمان (۱) احسان یارشاطر (۱) مجموعه خدایان ثمود (۱) وان دن براندن (۱) انقلاب مشروطه (۱) adam gacek (۱) کاتب (۱) کاغذ paper (۱) gazophylacium linguae persarum (۱) محمد‌تقی مسعودیه (۱) ادوارد گرانویل براون (۱) ذبیح‌الله صفا (۱) نسخه خطی فارسی (۱) سلجوقیان (۱) آموزش زبان سومری (۱) گرجستان (۱) کتابخانه ابراهیم سلطان (۱) مکتب شیراز (۱) جام جم (۱) آلبرت هوتم ـ شیندلر (۱) باغنو شیراز (۱) شَدُّ الازار (۱) دنیز اِگْل‏/ denise aigle (۱) هنر قاجار (۱) نظامى گنجوی (۱) چاپ سنگى (۱) ب و رابینسون/ robinson (۱) چرم و مرمت (۱) غزالی (۱) بت پرستی (۱) ابوعلی سینا (۱) سیاست نامه (۱) صفحه آرایی (۱) تورات (۱) شاه عباس (۱) مینیاتور (۱) روسیه (۱) مثنوی معنوی (۱) انجیل (۱) سفرنامه (۱) هند (۱) اصفهان (۱) استعاره (۱) مؤسسه نسخه‌های خطﻰ آکادمی ملی علوم آذربایجان (iman (۱) جلال الدین رومی (۱) نیکلسون nicholson (۱) موسیقی سنتی ایران (۱) محسن صبا (۱) سالتیکوف (۱) آسیای میانه (۱) edisud (۱) کتابخانه ملی مصر (۱) زبان فرانسه (۱) ایرانیکا (۱) آناتولی (۱) ت صباغ (۱) les metaphors de coran (۱) قحطی (۱) manuscrit (۱) جمهوری آذربایجان (۱) جمهوری تاجیکستان (۱) iranica (۱) ehsan yarshater (۱) تشریفات دیپلماتیک (۱) ظل السلطان (۱) فهرست مقاله و کتاب (۱) خواجه نظام الملک طوسی (۱) جنگ اول جهانی (۱) islamic codicology (۱) مینیاتور ایرانی (۱) قراقویونلو (۱) سیداحمدخان - آثار و شرح حال (۱) ریحانه خاتون، (۱) زبان عربی - نحو (۱) زبان عربی - نحو (۱) ژرار تروپو (۱) ژرار تروپو (۱) واژگان ایتالیایی - لاتین - فرانسه-فارسی (۱) کتابخانه مجلس ایران (۱) کاغذ رنگه (۱) فرانسیس ریشار francis richard (۱) داستان مسیح داستان سَن ‌پی‌یِر عنصرهای زبان فارسی (۱) historia christi persice ‎conscripta (۱) خاویر خرومه (۱) چاپخانه الزویر (۱) ایگانی‌های وزارت امور خارجة فرانسه (۱) تبریز در دوران مشروطه (۱) توفیق فهد (۱) سالنامه امیرکبیر (۱)
دوستان من کتابخانه های دیجیتالی جهانی کتابخانه ایرانشناسی مجلس انجمن ایرانشناسی فرانسه نوشته هایی درباره ایران گاهی سرک می کشد دانشگاه آکسفورد ترجمه شعر و ... دانلودهای مفید دانشگاه کمبریج میراث مکتوب پرتال زیگور طراح قالب