نویسنده (های) وبلاگ سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi
آرشیو وبلاگ
      نسخه شناسی و معرفی کتاب codicology and book reviews ()
مقاله هایی درباره خواجه نصیرالدین طوسی در متون چابی فارسی تا سال 1377 نویسنده: سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi - پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧

 

 

آدامس، چارلز: نقش شیخ طوسی در دگرگونی و گسترش علم نظری حقوق در شیعه. ترجمه محمد حسین ساکت. هزاره شیخ طوسی. تهران، 1349. 2: 22-28.

آقایانی چاوشی، جعفر: خواجه نصیرالدین طوسی و ابتکارات علمی او. آموزش و پرورش..42(1351):373-382.

آل یسین، محمد حسین: روش طوسی در تفسیر قرآن. هزاره شیخ طوسی. تهران، 1349. 1: 297-312

ابراهیمی دینانی، غلامحسین: سه مسأله فلسفی از خواجه نصیر تا ملاصدرا. معارف.3(1365): 55-70.

ابن یوسف حدائق: [خواجه نصیرالدین طوسی]. معارف اسلامی. ش6 (1347): 120-126.

استادی، رضا: (تذکرات درباره رساله خواجه نصیرالدین طوسی مربوط به فضیلت حضرت رضا) الهیات مشهد. ش19(تابستان 1355): 260-264.

اقبالی، معظمه: نگاهی به زندگی، شخصیت و آثار خواجه نصیرالدین طوسی. میراث جاویدان. ش5 (بهار 1373): 98-103.

امینی، ابراهیم: کتاب غیبت شیخ طوسی و سیر تاریخی مسئله غیبت امام زمان(ع). هزاره شیخ طوسی. تهران، 1349. 2: 213-237.

امینی، ابراهیم: کتاب غیبت شیخ طوسی و سیر تاریخی مسأله غیبت امام. یادنامه شیخ طوسی.1(1348): 287-313.

انصاری قمی، محمدرضا: درباره نصیرالدین طوسی، کیهان فرهنگی. 10(1372) ش 2: 46.

ایوانوا، ماریا: مطالعه دوران و آثار نصیرالدین طوسی در اتحاد شوروی، یادنامه خواجه نصیر، ص235-240.

ایوانوا، ماریا:: یک نسخه نفیس بخط خواجه نصیرالدین طوسی با امضاهای سلطان احمد جلایر و الغ­بیک، اطلاعات ماهانه، ج4 ش10: 9-11.

بایرام، میکائیل: خواجه نصیرالدین طوسی هرگز مکاتبه و مراسله‌ای با شیخ صدرالدین قونوی نداشته است. نامه آشنا(ترکیه). 1(1374) ش 2: 21-27.

پاک سرشت، محمد باقر: تعلیم و تربیت بر قاعده حکمت. سیری اجمالی در آراء تربیتی خواجه نصیرالدین طوسی. ادبیات مشهد، 22(1368): 227-258.

پژوهشی از دیدگاه تاریخ‌نگاری[ درباره نصیرالدین طوسی]. کیهان فرهنگی.3(1365) ش5: 16-20.

پورحسنی، ابوالقاسم: دو روایت سلامان و ابسال از نظر خواجه نصیرالدین طوسی. مجله دانشکده ادبیات. 16 (1347): 323-333.

تقی‌زاده طوسی، فریدون: تاج المآثر، نشریه فرهنگ خراسان، ج6 ش6: 37-45.

تمدن: خواجه نصیرالدین طوسی، علمی و فنی، ج3 ش 5: 1-8.

تویسرکانی، قاسم: کارهای سیاسی خواجه نصیرالدین و هدف وی، یادنامه خواجه نصیر، ص204-219.

تهرانی، آقا بزرگ: فهرست کتب شیخ طوسی، ترجمه علی اکبر موسوی، نامه آستان قدس، ش15: 25-39.

تهرانی، آقا بزرگ: یک نسخه نفیس به خط خواجه نصیرالدین طوسی و امضاهای الغ بیک و سلطان احمد جلایر، نشریه کتابخانه مرکزی،1: 205-210.

جزائری، سید محمد: مصادر و مآخذ ترجمه شیخ طوسی. یادنامه شیخ طوسی. تهران(1348) 1: 161-166.

جزائری، سید محمد: مصادر و مآخذ شرح حال شیخ طوسی. هزاره شیخ طوسی. تهران، 1349 . 2: 238-242.

جعفری، محمد تقی: قاعده لطف از نظر شیخ طوسی. هزاره شیخ طوسی، تهران، 1349. 2: 168-178.

جواهرنامه [منسوب به] خواجه نصیرالدین طوسی، نشریه کتابخانه مرکزی، به اهتمام تقی ‌بینش، 2: 188-197( به انضمام منتخباتی از متن)

حائری، عبدالهادی: آیا خواجه نصیرالدین طوسی در یورش مغولان به بغداد نقشی بر عهده داشته است؟ ادبیات مشهد. 17(1363):479-502.

حسن‌زاده، حسن: آثار و عقاید فلسفی نصیرالدین طوسی، هلال، ج13، ش1: 60-63.

حقیقی، محمود: کتاب‌شناسی سیاسی دو متفکر بزرگ اسلام[ امام محمد غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی]. تأملات سیاسی. 1(1374):227-261.

حلبی، علی اصغر: خواجه نصیرالدین طوسی. تلاش. ش28(اردیبهشت 1350): 50-60.

خاقانی، هدایت: پزشکی در عهد خواجه نصیر طوسی، یادنامه خواجه نصیر، ص247-270.

خاقانی، هدایت: نظری به عقاید و آثار طبی خواجه نصیرالدین طوسی، یادنامه خواجه نصیر، ص137 -152.

خزائلی، محمد: شیخ طوسی و حقوق تطبیقی هزاره شیخ طوسی. تهران 1349 ، 2: 126-134.

خزائلی، محمد: شیخ طوسی و حقوق تطبیقی. یادنامه شیخ طوسی. تهران، 1348. 1: 1-10.

خواجه نصیر: [لغات فارسی] نصیرالدین طوسی، مقدمه لغت نامه، ص79،ص79-86.

خواجه نصیر: دوم مکتوب بزرگ تاریخی از نصیرالدین طوسی ارمغان، ج5 ش5: 227-231.

خواجه نصیرالدین طوسی: المقدمه فی ذکر مناقب علی بن ابی‌طالب (ع) به کوشش محمود فاضل. هذه رساله فارسی. مشهد، 1375. ص9-22 (با تعلیقات رضا استادی و نیز متن مصحح محمّد تقی دانش‌پژوه).

خواجه نصیرالدین طوسی: تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار به اهتمام عبدالله نورانی. منطق و مباحث الفاظ. تهران، 1353. ص سی و چهار تا چهل و هشت و 37 تا 148.

خواجه نصیرالدین طوسی: رساله اقسام­الحکمه، با مقدمه و ترجمه اسمعیل واعظ جوادی، تحقیق، ج1، ش12 : 23-30.

خواجه نصیرالدین طوسی: رساله امامت و بررسی نظریه امامت در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی. ترجمه فرخ امّه طلب. تأملات سیاسی.2(1375): 37-114.

خواجه نصیرالدین طوسی: رساله فی‌الاعتقاد الّذی لابّد لّمکلّف به. به کوشش محمّدرضا انصاری. میراث اسلامی ایران. 7 (1377): 529-536.

خواجه نصیرالدین طوسی: رساله‌ای از خواجه نصیرالدین طوسی در علم موسیقی. به اهتمام داود اصفهانیان. ادبیات تبریز. 34(1370) ش 1: 23-42.

خواجه نصیرالدین طوسی: فتح بغداد به دست هلاکو، از خواجه نصیرالدین طوسی (نقل از جنگ خطی)، تقدم، 1: 317-421.

خواجه نصیرالدین طوسی: گفتاری از خواجه طوسی به روش باطنیان، به اهتمام محمدتقی دانش‌پژوه، مجله دانشکده ادبیات، ج3 ش4: 82-88.

خواجه نصیرالدین طوسی: گفتاری از خواجه طوسی درباره « نبود و بود»، به اهتمام محمد تقی‌ دانش‌پژوه، مجله دانشکده ادبیات ، ج4ش3: 11-24.

خواجه نصیرالدین طوسی: مسأله در اثبات واجب‌الوجود، به کوشش اسمعیل واعظ جوادی، تحقیق، ج1 ش11: 19-28.

خواجه نصیرالدین طوسی: مسأله در اثبات واجب‌الوجود، به کوشش اسمعیل واعظ جوادی، تحقیق، ج1 ش11: 19-28.

خواجه نصیرالدین طوسی: مقدمه قدیم اخلاق ناصری، به اهتمام جلال همایی، مجله دانشکده ادبیات، ج3 ش3: 17-254.

دانا سرشت، اکبر: تأثیر زمان و مکان شیخ طوسی در تکوین شخصیت او. هزاره شیخ طوسی، تهران، 1349 ، 1: 151-154.

داناسرشت، اکبر: نقش خواجه در تحریر اقلیدس، یادنامه خواجه نصیر، ص220-224.

داناسرشت، اکبر: نقش خواجه نصیرالدین طوسی در تحریر اقلیدس، فرهنگ جهان، 1: 177- 182.

دانش‌پژوه، محمدتقی:  پیوستگی منطق و ریاضی نزد خواجه طوسی، یادنامه خواجه نصیر، ص166-175.

دانشجو: شرح حال خواجه نصیرالدین طوسی، تحقیق، ج1 ش11: 7-11 و ش 12: 8-12.

دبیری‌نژاد، بدیع‌الله: خواجه نصیرالدین توسی دانشمند بزرگ ایرانی. وحید. 10 (1350): 1487-1499.

دبیری‌نژاد، بدیع‌الله: خواجه نصیرالدین طوسی. هلال.ج19(1350) ش9: 19-24.

دستور جامع زبان فارسی(از عبدالرحیم همایون فرخ). گزینه مقاله‌ها. تهران، 1356، ص355-365.

دوانی- علی: [خواجه نصیر و فتح بغداد و تشیع]. کیهان فرهنگی.9(1371) ش8: 96-97.

دوانی، علی: [درباره  خواجه نصیرالدین طوسی]. کیهان فرهنگی. 10(1372) ش3: 38-40.

دوانی، علی: سیری در زندگی شیخ طوسی(از طوس تا نجف). یادنامه شیخ طوسی. تهران،1348. 1: 185-212.

دوانی، علی: سیری در زندگی شیخ طوسی، هزاره شیخ طوسی. تهران، 1349. 1: 1-28.

دیباجی، ابراهیم: بررسی اندیشه طوسی و بحرانی در باب معرفت حق. کیهان اندیشه. ش28(اسفند 1368): 101-112.

رساله موسیقی خواجه نصیرالدین طوسی. به اهتمام داود اصفهانیان. فرهنگ ایران زمین. 26(1365):245-252.

رسولی محلاتی، سید هاشم: بررسی مؤلفات شیخ طوسی. هزاره شیخ طوسی. تهران، 1349 ، 1: 206-227.

رسولی محلاتی، هاشم: تحقیق و بررسی مؤلفات چاپی و غیر چاپی شیخ طوسی و شروح و تعلیقات و تلخیص و ترتیب و ترجمه آنها، یادنامه شیخ طوسی.1(1348): 213-286.

زند، علی‌اکبر : خواجه نصیرالدین طوسی، هلال، ج4 ش1 (مسلسل 154): 44-47.

ساعدی، محمد باقر: رجال عصر شیخ طوسی. یادنامه شیخ طوسی. 1(1348): 39-75.

شفائی، محسن: عده الاصول شیخ طوسی و نقش آن در مدار تاریخ علم اصول. یادنامه شیخ طوسی.1(1348):167-183.

شهرستانی، سید صالح: نسخه‌های خطی مؤلفات شیخ طوسی در کتابخانه ملی ملک. یادنامه شیخ طوسی. ج1(1348): 77-133.

صاییلی، آیدین: خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه مراغه، مجله دانشکده ادبیات، ج3، ش4: 58-72.

صاییلی، آیدین:: خواجه نصیر طوسی و رصدخانه مراغه، یادنامه خواجه نصیر، ص57-75.

صفا، ذبیح‌الله: تحریرات خواجه نصیرالدین طوسی، مجله دانشکده ادبیات، ج3 ش4: 11-20.

صفا، ذبیح‌الله:: تحریرات خواجه نصیرالدین طوسی، یادنامه خواجه نصیر، ص153-165.

طوغان، زکی ولیدی: مجموعه رسایل ریاضیه در کتابخانه مغنیسا که خود خواجه نصیرالدین جمع کرده، یادنامه خواجه نصیر ، ص1-18.

طهرانی، آقا بزرگ: شیخ طوسی، ترجمه حاج سید علی‌اکبر موسوی، نامه آستان قدس، ج2 ش1 (مسلسل13): 8-17 و ش 2(مسلسل 14):16-26.

عابدی، احمد: الاشارات و التنبیهات مع شرح نصیرالدین طوسی[تحقیق سلیمان دنیا]. آینه پژوهش.5 (1373): 822-824.

غلامی، محمّد علی: آداب المتعلمین[ از نصیرالدین طوسی، تصحیح محمّد رضا جلالی. آینه پژوهش. 6 (1374):533-534

کتابی، احمد: مقایسه نظریات مالتوس، ابن مسکویه و خواجه نصیرالدین طوسی. جمعیت و رشد آن. کیهان فرهنگی.3(1365) ش5: 21-22.

محمد انس‌خان: نقش طوسی در وقایه( تنظیم و تعمیم ریاضیات و نجوم)، یادنامه خواجه نصیر، ص77-85.

محمدباقر: بررسی نسخه‌های خطی از آثار خواجه نصیرالدین طوسی در کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور، یادنامه خواجه نصیر، ص26-33.

مدرسّی چهاردهی، مرتضی: خواجه نصیرالدین طوسی و کشتی‌نشینان، فرهنگ جهان، 1 : 199-200.

مدرسی زنجانی، محمد: خواجه نصیر الدین طوسی و رصدخانه مراغه، جلوه، 2:93-97 و 241 و 252.

مدرسی زنجانی، محمد: کشف القناع یا اولین کتاب در علم مثلثات، آموزش و پرورش، 14 : 233 – 236(از آثار خواجه نصیر).

مدیر شانه‌چی: نفایس مخطوطات شیخ طوسی. یادنامه شیخ طوسی.1(1348):333-362.

مدیر شانه‌چی، کاظم: نفایس مخطوطات شیخ طوسی. هزاره شیخ طوسی، تهران، 1349 . 1: 228- 239.

مروج، پرویز: منطق خواجه نصیر، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، شیعه در حدیث دیگران، تهران، 1362، ص87-140.

مصطفوی، جلال:  مقایسه دکارن، هویگنس و نیوتن با ابن هیثم بصری، کمال‌الدین ابوالحسن فارسی و خواجه نصیر الدین طوسی. دنیای علم، ج1،ش4/5: 10-17.

مصطفوی، جلال: اطلاعات خواجه نصیرالدین طوسی در مبحث نور، یادنامه خواجه‌ نصیر، ص181-198.

مصطفی، حسن: گزارشی از کتاب اختیار معرفه الرجال شیخ طوسی معروف به رجال الکشی. یادنامه شیخ طوسی.1(1348):363-375.

معیارالاشعار [ از نصیرالدین طوسی، به اهتمام محمد فشارکی و جمشید مظاهری]. نشر دانش. 5 (1364): 33-37.

معین، محمد: نصیر الدین طوسی و زبان و ادب پارسی، مجله دانشکده ادبیات، ج3 ش4: 30-42.

مقامات رجال الغیب. به اهتمام زوبین. پیشتاز. دفتر اول(پائیز 1357): 28-40.

ملجائی: رصد مراغه و زیج هلاکو، ماهتاب، 1: 122-126.

ملکشاهی، حسن: بررسی اشارات و تنبیهات از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین طوسی و فخرالدین رازی. مقالات و بررسیها. ش7/8 (1350): 198-119.

نخجوانی، حسین: تأسیس رصدخانه‌ها در زمان قدیم و در زمان قدیم و در زمان رصد مراغه، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، 5: 209-216.

نسخه‌های تحریر اقلیدس به خط خواجه نصیر و شرح قانون ابن سینا از قطب‌الدین رازی و به خط همو. یغما.25(1351):185.

نفیسی، سعید: اشعار فارسی خواجه[ نصیرالدین]، مجله دانشکده ادبیات، ج3 ش4: 73-81.

نفیسی، سعید: اشعار فارسی خواجه، یادنامه خواجه نصیر، ص34-44.

نفیسی، سعید: خواجه نصیر الدین طوسی، نشریه وزارت امور خارجه، دوره دوم ش2: 17-24.

واعظ جوادی، اسمعیل: داوری بین دو فیلسوف(خواجه نصیر و کاتبی). هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، 1(1357): 312-319.

واعظ‌زاده خراسانی، محمد: نمونه‌های نسخ خطی مؤلفات شیخ طوسی. یادنامه شیخ طوس. 1(1348): 376-411.

ویکنز، ج: خواجه نصیر و فتح بغداد. ترجمه حسن انوشه. شیعه در حدیث دیگران، 1362ص. 141-166.

هاشمی‌پور، بهناز: خاطرات نصیرالدین طوسی در نجوم(التذکره فی علم الهیئه- تصحیح جمیل رجب). فرهنگ. ش20-21(بهار1376):1355-374.

همائی، جلال‌الدین: حکمت عملی از نظر خواجه نصیرالدین طوسی. مجموعه سخنرانیها. ص37-80.

همایی، جلا‌ل‌الدین:  تعلیم و تربیت در نظر نابغه شرق خواجه نصیرالدین طوسی، تعلیم و تربیت، 4:262-264 و 419-425.

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تبریز در ایام سلطنت محمدعلی شاه (1909-1907) بر اساس اسناد بایگانی وزارت امور خا مقالاتی درباره خواجه نظام الملک طوسی داستان مسیح، داستان سَن ‌پی‌یِر، عنصرهای زبان فارسی دستورالعملی به فارسی برای رنگ کردن کاغذ مقالاتی درباره غزالی کاتبان دست‌نوشته‌های کهن کتابخانه مجلس آیین شناساندن نسخه‏هاى خطى‏ دو پژوهش درباره الکتاب (معرفی کتاب) Bibligraphie francaise de l,Iran جام جم (معرفی کتاب)
کلمات کلیدی وبلاگ نقد کتاب (۱۱) نسخه خطی (۱٠) نسخه شناسی (۱٠) codicologie (٥) ابن سینا (۳) avicenna (۳) ایران (۳) خواجه نصیرالدین طوسی (۳) فرانسیس ریشاردfrancis richard (۳) vocabulaires codicologiques (۳) نسخه های خطی (۳) قرآن (٢) اسناد دوره قاجار (٢) پادری padery (٢) صفویان (٢) ابن‌سینا (٢) هنر ایران (٢) کتابشناسی (٢) فارسی - فرانسه (٢) سیبویه (٢) مهر شناسی صفوی (۱) آلگ گرابار (۱) نسخه شناسی فرنگی (۱) مُهرشناسی ایرانی (۱) مُهرشناسی دوران صفوی (۱) سلسله پهلوی (۱) اسناد دوره صفوی (۱) امین‌الضرب (۱) قرآن عثمان (۱) احسان یارشاطر (۱) مجموعه خدایان ثمود (۱) وان دن براندن (۱) انقلاب مشروطه (۱) adam gacek (۱) کاتب (۱) کاغذ paper (۱) gazophylacium linguae persarum (۱) محمد‌تقی مسعودیه (۱) ادوارد گرانویل براون (۱) ذبیح‌الله صفا (۱) نسخه خطی فارسی (۱) سلجوقیان (۱) آموزش زبان سومری (۱) گرجستان (۱) کتابخانه ابراهیم سلطان (۱) مکتب شیراز (۱) جام جم (۱) آلبرت هوتم ـ شیندلر (۱) باغنو شیراز (۱) شَدُّ الازار (۱) دنیز اِگْل‏/ denise aigle (۱) هنر قاجار (۱) نظامى گنجوی (۱) چاپ سنگى (۱) ب و رابینسون/ robinson (۱) چرم و مرمت (۱) غزالی (۱) بت پرستی (۱) ابوعلی سینا (۱) سیاست نامه (۱) صفحه آرایی (۱) تورات (۱) شاه عباس (۱) مینیاتور (۱) روسیه (۱) مثنوی معنوی (۱) انجیل (۱) سفرنامه (۱) هند (۱) اصفهان (۱) استعاره (۱) مؤسسه نسخه‌های خطﻰ آکادمی ملی علوم آذربایجان (iman (۱) جلال الدین رومی (۱) نیکلسون nicholson (۱) موسیقی سنتی ایران (۱) محسن صبا (۱) سالتیکوف (۱) آسیای میانه (۱) edisud (۱) کتابخانه ملی مصر (۱) زبان فرانسه (۱) ایرانیکا (۱) آناتولی (۱) ت صباغ (۱) les metaphors de coran (۱) قحطی (۱) manuscrit (۱) جمهوری آذربایجان (۱) جمهوری تاجیکستان (۱) iranica (۱) ehsan yarshater (۱) تشریفات دیپلماتیک (۱) ظل السلطان (۱) فهرست مقاله و کتاب (۱) خواجه نظام الملک طوسی (۱) جنگ اول جهانی (۱) islamic codicology (۱) مینیاتور ایرانی (۱) قراقویونلو (۱) سیداحمدخان - آثار و شرح حال (۱) ریحانه خاتون، (۱) زبان عربی - نحو (۱) زبان عربی - نحو (۱) ژرار تروپو (۱) ژرار تروپو (۱) واژگان ایتالیایی - لاتین - فرانسه-فارسی (۱) کتابخانه مجلس ایران (۱) کاغذ رنگه (۱) فرانسیس ریشار francis richard (۱) داستان مسیح داستان سَن ‌پی‌یِر عنصرهای زبان فارسی (۱) historia christi persice ‎conscripta (۱) خاویر خرومه (۱) چاپخانه الزویر (۱) ایگانی‌های وزارت امور خارجة فرانسه (۱) تبریز در دوران مشروطه (۱) توفیق فهد (۱) سالنامه امیرکبیر (۱)
دوستان من کتابخانه های دیجیتالی جهانی کتابخانه ایرانشناسی مجلس انجمن ایرانشناسی فرانسه نوشته هایی درباره ایران گاهی سرک می کشد دانشگاه آکسفورد ترجمه شعر و ... دانلودهای مفید دانشگاه کمبریج میراث مکتوب پرتال زیگور طراح قالب