نویسنده (های) وبلاگ سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi
آرشیو وبلاگ
      نسخه شناسی و معرفی کتاب codicology and book reviews ()
مقالاتی درباره خواجه نظام الملک طوسی نویسنده: سیدمحمدحسین مرعشی Seyed Mohammad Hossein Marashi - پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤

 

Title: 1092: a murderous year

Author LN: Hillenbrand

Author FN: C.

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : Arabist: Budapest Studies in Arabic

Source Info: 15-16, 1995 p.281-296.

Note: (Deaths of Nizam al-Mulk & Maliksah.)

Publication Year: 1995

Subject Descriptors: Early history of Islam; the Caliphs

`Abbasid period (750-1258 / 132-656)

Seljuks

Assassins

Abbasids

 

 

 

Title: Omar Kagiam kai Nizam al-Moulk: apo tis

hupseloteres stigmes tou mousoulmanikou

politistikou mesaiona. (Summary:

A.G.C.Savvides. Omar Khayyam and Nizam

al-Mulk: among the peak moments of the

Moslem cultural Middle Ages.)

Author LN: Savvides

Author FN: A. G.

Individuals' Name: `Umar Khayyam

Source : Journal of Oriental and African Studies

Source Info: 5, 1993 p.23-32.

Note: (Omar Khayyam & Nizam al-Mulk

collaborated in the reform of the

Moslem calendar their respective

careers.)

Publication Year: 1993

Subject Descriptors: Science Astronomy

Seljuks

`Abbasids

Calendars and dating

Astronomy

 

 

 

Title: Nizam al-Mulk's manipulation of

tradition: `A'isha and the role of women

in the Islamic government

Author LN: Spellberg

Author FN: D. A.

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : Muslim World

Source Info: 78, 1988 p.111-117.

Publication Year: 1988

Subject Descriptors: Political thought and ideology

Political thought and ideology, Classical

and mediaeval

Women

Political theory and ideology

Hadith

Iran

Seljuks

 

 

 

Title: Religious policy of Nizam al-Mulk

Author LN: Nadvi

Author FN: Syed Salman

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : Al-`Ilm

Source Info: 4, 1984 p.37-43.

Publication Year: 1984

Subject Descriptors: Iran History Pre-Mongol dynasties; Great

Seljuks

Seljuks

Iran

Iran, 11th century

Seljuks

 

 

 

Title: The dilemma of government in Islamic

Persia: the Siyasat-nama of Nizam al-Mulk

Author LN: Lambton

Author FN: A. K. S.

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : Iran

Source Info: 22, 1984 p.55-66.

Publication Year: 1984

Subject Descriptors: Iran History Pre-Mongol dynasties; Great

Seljuks

Iran

Seljuks

Persian literature

Persian literature, Classical

 

 

 

Title: Houtsma and the story of the three

school-fellows: Nizam al-Mulk, Hasan

b.Sabbah and `Umar Khayyam

Author LN: Rizvi

Author FN: S. Rizwan Ali

Individuals' Name: Houtsma, M. T.

Source : Journal of the Pakistan Historical

Society

Source Info: 28, 1980 p.229-234.

Publication Year: 1980

Subject Descriptors: Iran History Pre-Mongol dynasties; Great

Seljuks

Iran

Persian literature

Persian literature, Classical

Education

Orientalism

 

 

 

Title: Madrasa Nizamiya of Baghdad

Author LN: Faruqi

Author FN: Ziya ul-Hasan

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : Studies in Islam

Source Info: 17, 1980 p.1-7.

Publication Year: 1980

Subject Descriptors: Education

Education, Traditional Islamic

Education

Iraq

Seljuks

 

 

 

Title: Political and administrative measures of

Nizam al-Mulk Tusi

Author LN: Rizvi

Author FN: S. Rizwan Ali

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : Islamic Studies

Source Info: 19, 1980 p.111-119.

Publication Year: 1980

Subject Descriptors: Iran History Pre-Mongol dynasties; Great

Seljuks

Iran

Seljuks

 

 

 

Title: Siyasat-nama: some notes on its

importance as a source for studying Nizam

al-Mulk's career

Author LN: Naqib

Author FN: Murtada al-

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : Arab Historian

Source Info: 18, 1981 p.7-12.

Publication Year: 1980

Subject Descriptors: Iran History Pre-Mongol dynasties; Great

Seljuks

Iran

Seljuks

Persian literature

Persian literature, Classical

 

 

 

Title: The Siyasat Namah (the Book of Government) of Nizam al-Mulk Tusi

Author LN: Rizvi

Author FN: S. Rizwan Ali

Individuals' Name: Tusi, Nizam al-Mulk

Source : Islamic Studies

Source Info: 20 ii, 1981 p.129-136.

Publication Year: 1980

Subject Descriptors: Political thought and ideology

Political thought and ideology, Classical

and mediaeval

Seljuks

Iran

 

 

 

Title: Comments on original authorities for the study of Nizam al-Mulk Tusi

Author LN: Rizvi

Author FN: S. Rizwan Ali

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : Journal of the Pakistan Historical

Society

Source Info: 27, 1979 p.283-292.

Publication Year: 1979

Subject Descriptors: Iran History Pre-Mongol dynasties; Great

Seljuks

Iran

Seljuks

 

 

 

 

 

 

 

Title: Kingship ideology and Muslim identity in

the 11th century as reflected in the

Siyasatnama by Nizam al-Mulk and in the

Kutadgu Bilig by Yusuf Khass Hajib

Author LN: Aneer

Author FN: G.

Author LN: S (Editor)

Author FN: K

Individuals' Name: Nizam al-Mulk Tusi

Source : The Middle East viewed from the North:

papers from the First Nordic Conference

on Middle Eastern Studies, Uppsala

1989

Source Info: Bergen: Alma Mater, for the Nordic

Society for Middle Eastern Studies, 1992

p.38-48.

Publication Year: 1992

Subject Descriptors: Political thought and ideology

Political thought and ideology, Classical

and mediaeval

Political theory and ideology

Political theory and ideology, classical

and mediaeval

Persian literature

Persian literature, Classical

 

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تبریز در ایام سلطنت محمدعلی شاه (1909-1907) بر اساس اسناد بایگانی وزارت امور خا مقالاتی درباره خواجه نظام الملک طوسی داستان مسیح، داستان سَن ‌پی‌یِر، عنصرهای زبان فارسی دستورالعملی به فارسی برای رنگ کردن کاغذ مقالاتی درباره غزالی کاتبان دست‌نوشته‌های کهن کتابخانه مجلس آیین شناساندن نسخه‏هاى خطى‏ دو پژوهش درباره الکتاب (معرفی کتاب) Bibligraphie francaise de l,Iran جام جم (معرفی کتاب)
کلمات کلیدی وبلاگ نقد کتاب (۱۱) نسخه خطی (۱٠) نسخه شناسی (۱٠) codicologie (٥) ابن سینا (۳) avicenna (۳) ایران (۳) خواجه نصیرالدین طوسی (۳) فرانسیس ریشاردfrancis richard (۳) vocabulaires codicologiques (۳) نسخه های خطی (۳) قرآن (٢) اسناد دوره قاجار (٢) پادری padery (٢) صفویان (٢) ابن‌سینا (٢) هنر ایران (٢) کتابشناسی (٢) فارسی - فرانسه (٢) سیبویه (٢) مهر شناسی صفوی (۱) آلگ گرابار (۱) نسخه شناسی فرنگی (۱) مُهرشناسی ایرانی (۱) مُهرشناسی دوران صفوی (۱) سلسله پهلوی (۱) اسناد دوره صفوی (۱) امین‌الضرب (۱) قرآن عثمان (۱) احسان یارشاطر (۱) مجموعه خدایان ثمود (۱) وان دن براندن (۱) انقلاب مشروطه (۱) adam gacek (۱) کاتب (۱) کاغذ paper (۱) gazophylacium linguae persarum (۱) محمد‌تقی مسعودیه (۱) ادوارد گرانویل براون (۱) ذبیح‌الله صفا (۱) نسخه خطی فارسی (۱) سلجوقیان (۱) آموزش زبان سومری (۱) گرجستان (۱) کتابخانه ابراهیم سلطان (۱) مکتب شیراز (۱) جام جم (۱) آلبرت هوتم ـ شیندلر (۱) باغنو شیراز (۱) شَدُّ الازار (۱) دنیز اِگْل‏/ denise aigle (۱) هنر قاجار (۱) نظامى گنجوی (۱) چاپ سنگى (۱) ب و رابینسون/ robinson (۱) چرم و مرمت (۱) غزالی (۱) بت پرستی (۱) ابوعلی سینا (۱) سیاست نامه (۱) صفحه آرایی (۱) تورات (۱) شاه عباس (۱) مینیاتور (۱) روسیه (۱) مثنوی معنوی (۱) انجیل (۱) سفرنامه (۱) هند (۱) اصفهان (۱) استعاره (۱) مؤسسه نسخه‌های خطﻰ آکادمی ملی علوم آذربایجان (iman (۱) جلال الدین رومی (۱) نیکلسون nicholson (۱) موسیقی سنتی ایران (۱) محسن صبا (۱) سالتیکوف (۱) آسیای میانه (۱) edisud (۱) کتابخانه ملی مصر (۱) زبان فرانسه (۱) ایرانیکا (۱) آناتولی (۱) ت صباغ (۱) les metaphors de coran (۱) قحطی (۱) manuscrit (۱) جمهوری آذربایجان (۱) جمهوری تاجیکستان (۱) iranica (۱) ehsan yarshater (۱) تشریفات دیپلماتیک (۱) ظل السلطان (۱) فهرست مقاله و کتاب (۱) خواجه نظام الملک طوسی (۱) جنگ اول جهانی (۱) islamic codicology (۱) مینیاتور ایرانی (۱) قراقویونلو (۱) سیداحمدخان - آثار و شرح حال (۱) ریحانه خاتون، (۱) زبان عربی - نحو (۱) زبان عربی - نحو (۱) ژرار تروپو (۱) ژرار تروپو (۱) واژگان ایتالیایی - لاتین - فرانسه-فارسی (۱) کتابخانه مجلس ایران (۱) کاغذ رنگه (۱) فرانسیس ریشار francis richard (۱) داستان مسیح داستان سَن ‌پی‌یِر عنصرهای زبان فارسی (۱) historia christi persice ‎conscripta (۱) خاویر خرومه (۱) چاپخانه الزویر (۱) ایگانی‌های وزارت امور خارجة فرانسه (۱) تبریز در دوران مشروطه (۱) توفیق فهد (۱) سالنامه امیرکبیر (۱)
دوستان من کتابخانه های دیجیتالی جهانی کتابخانه ایرانشناسی مجلس انجمن ایرانشناسی فرانسه نوشته هایی درباره ایران گاهی سرک می کشد دانشگاه آکسفورد ترجمه شعر و ... دانلودهای مفید دانشگاه کمبریج میراث مکتوب پرتال زیگور طراح قالب