# ایران

اسناد امین‌الضرب، منبعی برای شناخت تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران

  ترجمه: سیدمحمّدحسین مرعشی اصل مقاله به زبان فرانسه:  Les archives Aminozzarb: source pour l'histoire economique et sociale de l'Iran (fin du XXe- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید