# فارسی_-_فرانسه

واژگان فرانسه - فارسی نسخه شناسی

  نویسنده: سید محمدحسین مرعشی [جلد] آرایه قیطانی، زنجیره‌ای   chenille [جلد] آستر     doublure [جلد] بدرقهgarde مقوای (جلد)   ais [خط] ترکیب‌بندی    composition [خط] دندانه حرف      jambage  [خط]صعود     hampe [خط] ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 27 بازدید